Emekli Maaşına Banka Haciz Koyabilir mi?

Bankalarla aktif bir biçimde çalışan emeklilerin var olan borçlarını ödeyememe durumları ile karşı karşıya kalmaları durumunda haciz işlemi başlatılır ve mal varlığınız üzerinde borçlu olduğunuz banka hak talep edebilecek konuma gelebilir. Bu tür durumlarda üzerinizde yer alan gayrimenkul, taşıt ya da eşyaların bankalar tarafından alınarak, mali ederi kadar borçtan düşülmesi faaliyeti gerçekleşebilir. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalan emekliler için de bu tür bir prosedür geçerli olmakla beraber; mal varlıklarının yanı sıra maaşlarında da belli bir oranda kesinti yaşanabilir. Bu tür maaş kesintileri maaşın büyük bir oranının direkt olarak borç kapatma işlemi dahilinde yer alması da emeklilerin yaşam standartlarını daha fazla aşağıya çekecek olan bir faktör olarak kendini gösterecektir.

Kredi ya da kredi kartları kapsamında bankalarla çalışan emeklilerin; borçlanmaları durumunda maaşlarına haciz gelebilmesi ihtimali de göz önüne alınsa da yasalar gereği bu tür bir işlem yapılması kanuna aykırı bir durum olarak nitelendiriliyor. Bu tür bir yol izlenmesine başlamadan önce emeklilik maaşlarından yararlanacak olan kişilerin haberdar edilmesi ve onayı altında bu tür bir maaş kesintisinin söz konusu olabileceği de belirtiliyor.

Sadece kredi için değil kredi kartlarından dolayı da borç sahibi olan kişilerin; söz konusu rakamları ödeyememe durumu ile karşı karşıya kalmaları durumunda da bu tür bir işlem uygulanamamakla beraber; herhangi bir oranda da kesinti işleminin meydana gelemeyeceği de belirtiliyor. Bu aşamada da bankaların bu tür işlemleri maaş sahiplerinden habersiz bir biçimde yapması durumunun da tamamen kanunsuz olarak kabul edilebiliyor. Bu tür işlemlere maruz kalan emeklilerin de itiraz hakkı bulunuyor.

Emekli maaşlarına kesinti işlemini sadece SGK, sağlık primleri üzerinden yapılan yatırım işlemlerinin gerçekleşmemesi durumunda gerçekleştirebiliyor. Bu tür bir durumda da maaşın %25’inin kesintiye uğraması söz konusu haline gelirken; bankaların kesinti yapacak konumda yer almadığı da söylenebiliyor. Bu aşamada da kredi kartlarına ya da krediye bağlı olarak görülen borçların herhangi bir noktada kesinti ile tahsil edilemeyeceği de belirtiliyor.