Maliye Bakanı Ağbal Yapılandırılan Borç Meblağını Açıkladı!

Cuma günü sona eren borç yapılandırmalarında meblağ ortaya çıktı. Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yapılan açıklamaya göre borçlu vatandaşların yüzde 75’i borcunu yapılandırmak için başvurdu. Toplamda 6,3 milyon borçlu vatandaş bulunurken; 4,8 milyon vatandaş 77,6 milyar Türk Lirası tutarındaki borcunu yapılandırdı.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar neticesinde borç yapılandırmasına gidilmişti. Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun“ kapsamında vatandaşlardan borçlarının yapılandırılmasına yönelik yoğun talep geldiği açıklandı.

Son Gün Yoğun Talep!

Bahse konu kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine akın eden vatandaşlar özellikle 25 Kasım Cuma günü vergi dairelerinde yoğunluğa neden oldu. Bu yoğunluğun ön görülmesi nedeniyle vergi daireleri Cuma günü saat 21.00’e kadar açık kalarak hizmet verdi. Vatandaşlar; trafik cezası, vergi borcu, prim borcu, idari para cezaları, öğrenim kredileri, harç kredileri, vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus ve karayolu geçiş ücreti idari para cezaları, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) idari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim borçlarını (GSS) yapılandırdı.  Bahse konu cezaların; her türlü faiz, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları da kanun kapsamında yapılandırıldı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yapılan açıklamaya göre yapılandırılan borç, zam ve cezaların toplamı 77,6 milyar Türk Lirası’nı buldu. Bundan sonra vatandaşların dikkat etmesi gereken husus ise; yapılandırdıkları borcun taksitleri düzenli şekilde ödemek. Zira yapılandırılan borçların taksitleri 2 ay aksatılması durumunda yapılandırmadan elde edilen hakların tamamından feragat edilmiş oluyor. Vatandaş tekrar vergi dairesine yapılandırma için başvuru hakkı da yakalayamıyor; zira yapılandırma için başvuru süresi doldu.