Hz. İsa’nın Fiziksel Özellikleri

Hz. İsa miladi takvimin başlangıcı olarak kabul edilen yaklaşık olarak 2000 küsür yıl önce dünyaya gelmiş ve yaşamış bir peygamberdir. Kendisine İncil isimli kutsal kitap indirilen Hz. İsa, Kur’anı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir.

Hz. İsa’nın Hakkında İslamiyet’teki İnanç

Hıristiyanlar Hz. İsa’nın yaklaşık 30 yaşlarına geldiğinde peygamberliğini ilan ettiği zaman annesi Hz. Meryem’de dahil olmak üzere onlarca kişinin önünde üryan bir şekilde çarmıha gerilerek öldürüldüğüne inanmaktadır. Fakat İslamiyet’teki inanış ise, Hz. İsa’nın yerine bir başkasının öldürüldüğü, Hz. İsa’nın ise Allah katına çıkarıldığı yönündedir. Nitem Kur’anı Kerim’in Nisa Suresi 57’inci ayeti kerimesinde “Ve: ‘Biz Allah’ın Rasulü Meryem oğlu Mesih İsa’yı gerçekten öldürdük’ demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler, onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler.” Buyrulmuştur.

Hz. İsa’nın Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Hz. İsa’nın hayatı ve yaşadıkları ile alakalı olarak pek çok hadis-i şerif ve ayet-i kerimede bahsedildiği gibi fiziksel özellikleri hakkında da bahsedilmiştir. Rivayet olunan hadis-i şerife göre Hz. İsa, “Yeşile bakan gri gözlüdür. Keskin bakışlıdır.” (Ahmed bin Hanbel I, 374; Ebu Ya’la V; 108)

Hz. Muhammed (s. a. v.) Hz. İsa hakkında pek çok kez bahsetmiş ve onun “Saçı ıslak görünümlü. Bakımlı, hafif dalgalı (ne düz, ne de aşırı kıvırcık) kulak memesini kapatmakla beraber yanlardan omuzlara inmeyen, fakat enseden iki kürek kemiği arasına değer vaziyette aşağı sarkık şekildedir. Saçlarının kulakları bölümüne kadar olan kısmı düz, aşağı kısmı dalgalıdır. Uzuna yakın orta boylu” olduğunu tarif etmiştir. (Müslim)

Yine Hz. Muhammed (s. a. v.) bir gün Hz. İsa’yı tarif ederken onun hakkında “Yüzü hem ağırbaşlı hem canlıdır. Ağzı burnu kusursuz güzellikte, alnı düzgün ve temiz, sık sakallı, küçük ve güzel burunlu, gözleri ateş gibi parlaktır. Yüzü kırmızıya çalar beyaz renktedir. Ayakları ve elleri temiz ve parlaktır. Görünüşü kibar ve hoşnuttur. Ona bakanlar doyamazdı, dikkatlerini ondan çekmek istemezdi” diye buyurmuştur. (Buhari, “enbiya” 24, 48; Müslim, “iman” 272)