Hz. İsa’nın Kısaca Hayatı

Hz. İsa’nın Kısaca Hayatı

Hz. İsa, rivayet edilene göre, Beyt’ül Makdis’e birkaç kilometre uzaklıkta yer alan Beytlehem’de, Hz. Meryem tarafından, Allah’ın kudret ve inayeti ile babasız bir şekilde dünyaya gelmiştir. Hıristiyanlar için Hz. Allah tarafından gönderilen bir elçi, bir peygamber olan Hz. İsa, kendinden önceki ve sonraki peygamberler gibi haklını Allah’a iman etmeye davet etmiştir.

Bir babası olmadan dünyaya gelmesi sebebiyle Hıristiyanların kutsadıkları ve kutsal ruh olarak kabul ettikleri Hz. Meryem oğlu Hz. İsa’nın soyu, Hz. Süleyman’ın nesline dayanmaktadır. Hz. İsa’ya hamile kaldığında çevresindeki insanların dedikodularından rahatsız olarak yaşadığı yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Beytlehem isimli kasabaya gitmiş ve Hz. İsa’yı orada dünyaya getirmiştir.

Hz. İsa’nın Mucizeleri

Hz. İsa’nın hayatına bakıldığında, dünyaya geldiği zaman pek çok mucizeye rastlandığı görülmektedir. Bunlardan biri, altında doğum yapmış olduğu kurumuş hurma ağacının, Hz. Meryem’in yaslanması ile beraber yeşermesi ve meyve vermesi hadisedir. Bir diğer mucize ise Hz. Meryem’in doğum yaptığını duyan köy halkı yanına gelip bebeği gördüklerinde çok şaşırmış ve Hz. Meryem’in üzerine gitmişlerdir. Hz. İsa ise yeni doğmuş olduğu halde kundağındayken dile gelmiş ve o insanlara ileride bir peygamber olacağını ve bu nedenle Allah tarafından babasız olarak dünyaya gönderildiğini anlattığı rivayet edilmektedir.

Hz. İsa’nın Ölüm Hadisesi

Kendisine dört büyük kitaptan biri olan İncil’in indirildiği peygamber Hz. İsa, Yahudiler tarafından öldürülmek istenmiştir. Yahudiler, Hz. İsa’yı öldürmek üzere Yehuda’yı onun evine göndermiş fakat Hz. Allah’ın kudreti ile Yehuda Yahudilere Hz. İsa gibi gösterilerek çarmıha gerilmiştir.  Hz. İsa’nın ise Allah nezdine çıkarıldığı kabul edilmektedir. Ayrıca Kur’anı Kerim’de bu hadiseyi anlatan birkaç ayet-i kerime de yer almaktadır.

Yaşanan bu hadise ile Hz. İsa’nın ölmediği ve kıyamet günü yaklaştığında ise Hz. Mesih olarak yeniden yeryüzüne indirileceği inanılmaktadır.