400 Bin Kişiye İş İmkanı Doğuyor!

Ülkemiz enerjide maalesef dışa bağımlı. Zengin yeraltı kaynaklarımız olmadığı için petrol ve doğalgaz ithalatına her yıl milyarlarca dolar ödemek durumunda kalıyoruz. Bu durumu ortadan tamamen kaldırmak mümkün olmasa da yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak “enerjiye ödenen parayı” hafifletmek mümkün. Türkiye bu alandaki yatırımlarına başladı ve önümüzdeki yıllarda da artırarak devam ettirmeyi planlıyor. Yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırım 400 bin kişiye yakın istihdam sağlayacak.

Geride bıraktığımız 10 yılda her yıl ortalama 46 milyar dolarlık doğalgaz ve kömürü elektrik üretmek için satın alıyoruz. Bu faturayı hafifletmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya başlayan ülkemiz hali hazırda 8 bin MW elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından üretiyor. Rüzgardan 5 bin 250 MW, güneş enerjisinden ise 733 MW elektrik üretiliyor. Bununla birlikte ülkemizin rüzgar enerjisi potansiyelinin 131 bin MW olduğu ve güneş enerjisi potansiyelinin ise 48 bin MW olduğu ön görülüyor. Bu rakamın büyüklüğüne dikkat çekmek için ülkemizde hali hazırda her yıl 36 bin MW elektrik tüketildiğini anımsatmakta yarar var. Yani Türkiye potansiyeli olan 131 bin MW’lık üretim hacmini kinetiğe dönüştürebilirse, şu anda yılda harcadığı elektrik miktarının 3,5 katından fazlasını bir yılda üretebilecek.

Önümüzdeki 40 Yılda 400 Bin Kişi İstihdam Edilecek!

Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya başlayan ülkemiz, yoğun potansiyeli nedeniyle yabancı ülkelerinde dikkatini çekiyor. Ülkemizin önümüzdeki 40 yıllık süreçte yenilenebilir enerji kaynakları alanında bir çok yabancı sermaye kuruluşunun da akınına uğraması bekleniyor.

Önümüzdeki 40 yıl boyunca yapılması muhtemel yatırımların inşaatlarında yaklaşık 200 bin ve bahse konu yatırımların da işletilmesinde yine 200 bin olmak üzere toplamda 400 bine yakın insanımızın yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edileceği hesaplanıyor.