BES’te Otomatik Katılım Yaklaştı: BES’e Dair Her Şey!

Otomatik BES uygulamasını getiren yasa 1 Ocak 2017’de yürürlüğe girecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile zorunlu olan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) uygulamaya girmesine 1 aydan az bir zaman kaldı.

BES Ne Getiriyor? Katılım Mecburi Mi?

BES’in temel amacı Türk Halkı’nın tasarruflarını artırarak, çalışırken sağladığı refah düzeyini emekli olduğunda da asgari kayıpla devam ettirebilmesidir. BES’e giriş otomatik yani mecburi olmakla birlikte, BES’te kalmak mecburi değildir. İsteyen kişi iki ay içinde sözleşmeden cayarak BES’ten çıkabilir. BES’ten çıkma durumunda çalışanın yaptığı ödemeler, yatırım gelirleri ile birlikte 10 iş günü içerisinde çalışana iade ediliyor. Yani çalışan sistemden çıkmak isterse herhangi bir kaybı söz konusu olmuyor.

Maaşımdan Ne Kadar Kesilecek? Ne Zaman Emekli Olurum? Devletin Katkısı Ne Kadar?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne çalışanı katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80’inci maddesi çerçevesinde belirlenen “prime esas kazancının” yüzde 3’ü kadardır. Yani maaştan yapılacak kesinti prime esas kazancın yüzde 3’ü. Sistem içinde 10 yıl boyunca kalan bir kişi 56 yaş koşulu sağladığında emeklilik hakkı kazanıyor. Bu durumda hem sisteme kendi yatırdığı birikimleri, hem birikimlerinin getirilerini ve ayrıca devletin kendisi için sisteme yaptığı katkıları da alabiliyor. Kişi sistemde biriken parasını ister tek seferde çekiyor, isterse aydan aya maaş olarak alabiliyor.

Devletin çalışana olan katkısı yüzde 25. Yani aylık çalışanın maaşından 100 lira kesiliyorsa, 25 lira da devlet çalışan için sisteme para yatıracak. Ayrıca sistemden cayma hakkını kullanmayanlar için devlet, bir kereye mahsus olmak üzere bin lira ek katkı yapacak. 3 yıla kadar sistemden çıkanlar devlet katkılarını alamazken, 6 yıla kadar çıkanlar devlet katkısının yüzde 15’ini, 6 ila 10 yıl arasında çıkanlar yüzde 35’ini, 10 yılı tamamlayanlar ise yüzde 60’ını alabilecek.