Çakma Üründen Dert Yanan Yabancı Sermaye Patent Yasasıyla Ülkemize Yönelecek!

Tüm dünyada ünlü markaların dert yandığı bir konu “çakma” ürünler. İmitasyon ürün diye de tabir edilen, ünlü markaların ürünlerinin taklit edilmesi yöntemiyle üretilen metalar, asıllarından çok ucuza satılmakta. Gerçek markanın bilinilirliğini ve imajını kullanarak girişilen bu yöntem, markaların gelir ve prestij kaybetmesine neden olmakta.

Uzun yıllardır bu sıkıntının giderilmesi için pek çok girişimde bulunan ve caydırıcı önlemler alınmasını isteyen ünlü markalar, bunu yalnızca sınırlı sayıda ülkede başarabilmiş durumdalar. Gelişmiş ülkelerde ünlü markaların hakları yasal güvencelerle korunurken, gelişmekte olan ülkelerde yasal güvenceler tam olarak oturmuş değil. Az gelişmiş ve en az gelişmiş sınıfındaki ülkelerde ise bu konuda denetim ve yaptırım neredeyse yok denecek seviyede.

Ülkemizde Sınai Mülkiyet Yasası Çıktı, Markalar Rahatlayacak!

Geçtiğimiz haftaya kadar ülkemizde de çakma, yani imitasyon ürünlerle ilgili caydırıcı bir yasa bulunmuyordu. 24 Aralık Cuma günü meclisten geçerek yasalaşan Sınai Mülkiyet Tasarısı ile, artık çakma ürünlerin ticaretini yapanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi. Bununla birlikte çakma ürünlerden doğrudan yahut dolaylı (nakliyatı gibi) para kazanan herkese 20 bin Türk Lirası’na kadar adli para cezası verilebilecek.

İmitasyon ürün satanlara yönelik caydırıcı yaptırım getiren yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmesi, ünlü markaları memnun etti. Çakma ürünlerle etkin mücadele edilmediği için ülkemizden çıkan, yahut bu nedenle ülkemize gelmeye sıcak bakmayan pek çok marka bahse konu yasanın akabinde ülkemize yatırım yapmaya sıcak bakmaya başladı.

Ürünleri için bütün patent haklarını alan ancak buna rağmen çakma ürünleri engelleyemeyen markalar, Sınai Mülkiyet Yasası sayesinde bu kişilerin devlet tarafından cezalandırılacak olmasından memnun oldular. Ülkemize gelen yabancı sermayenin yeni yasa sonrasında artarak devam edeceği ön görülüyor.