Dünyanın En Zengin 8 Kişisi 3,7 Milyar İnsanın Mal Varlığını Satın Alacak Paraya Sahip!

Dünyadaki gelir adaletsizliği her geçen gün artmaya devam ediyor. Dünya nüfusu 8 milyara doğru hızla ilerlerken, bu nüfusun neredeyse yarısı açlık sınırında yaşıyor. Dünya nüfusunun yüzde 1’lik kısmı ise refah ve bolluk içerisinde hayatını devam ettiriyor. Bu yüzde 1’lik dilimin içerisinde öyle bir kesim var ki, servetleri dudak uçuklatacak cinsten.

İngiltere Merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam tarafından yapılan açıklamaya göre; dünyadaki 8 milyarderin serveti, dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 3,7 milyarın insanın maddi varlıklarının toplamına eşit durumda.

Her Geçen Gün Tablo Kötüleşiyor!

Bahse konu dünyanın en zengin 8 milyarderinin yaklaşık malvarlığının toplamda 426 milyar dolar düzeyinde olduğu hesap ediliyor. Bu rakam, dünya nüfusunun neredeyse yarısının sahip olduğu servete denk geliyor.

Oxfam tarafından düzenlenen rapora göre; en zengin dilim ile en fakir dilim arasındaki uçurum her geçen yıl giderek artmaya devam ediyor. Dünya çapındaki yoksulların yüzde 10’unun sahip olduğu gelir 1988 ila 2011 yılları arasında 3 dolardan daha az artış gösterdiği kaydedilen raporda; dünya üzerindeki en zenginlerin yüzde birinin gelirinin ise aynı dönemde 11 bin 800 dolar düzeyinde artış kaydettiği açıklandı.

Oxfam tarafından yayımlanan raporda bir başka dikkat çeken ayrıntı ise, 2015 yılından bu yana dünyadaki en zengin yüzde 1’lik dilimin, diğer yüzde 99’luk kesimin toplam mal varlığından daha zengin olduğunun açıklanması. Bu rakam gelir adaletsizliğinin ne seviyede olduğunun bir göstergesi konumunda.

Her geçen gün giderek büyüyen zengin ve fakir arasındaki uçurumun sonucunun nereye varacağı tartışma konusu olurken, bu rakamlar ışığında toplanan Davos ekonomik formundan laf-ı güzaf haricinde somut öneriler görmek bütün “insanlığın” beklentisi durumunda.