EPDK Elektrik Fiyatlarının Tavanını Belirledi

Elektrik fiyatlarındaki aşırı iniş çıkışlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nu (EPDK) harekete geçirmişti. Geçen hafta konu hakkında açıklama yapan kurum; serbest piyasaya müdahale etmek istenmediğini ancak aşırı fiyat dalgalanmalarda spekülatörlerin devrede olduğunu belirterek bu durumun devam etmesi halinde tavan fiyat uygulamasına gideceğini açıklamıştı.

EPDK tarafından tavan fiyat uygulamasına gidildiği bugün itibariyle açıklandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Gün Öncesi Piyasası’nda (GÖP) ve Dengeleme Güç Piyasasında (DGP); “Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında değişiklik yaptı.

EPDK tarafından yapılan açıklamaya göre; GÖP ve GİP asgari fiyat limitleri 0 Türk Lirası/ MWh ve azami fiyat limitleri ise 500 Türk Lirası/ MWh olarak tayin edildi. Bu karar sonrasında artık elektrik üreticileri 1 MWH elektrik üretimi için 500 Türk Lirası’nın üzerinde fiyat talep edemeyecekler.

Doğalgaz Sıkıntısı Fiyatlarda Dalgalanmaya Sebep Oluyordu!

Kuzey yarım kürede bastıran kış, hemen her ülkede enerji fiyatlarını her yıl yukarı seviyeye çekiyor. Ülkemiz enerji konusunda zaten büyük ölçüde dışa bağımlı olduğundan bu durumdan nasibini alıyor.

İran’ın borcundan dolayı Türkmenistan’dan gaz alamaması, bize sattığı gazda kesintiye gitmesine neden oldu. Ülkemize gelen doğalgazın azalması da, doğalgazla üretim yapan elektrik santrallerine gaz verilememesi sonucunu doğurdu. Bu nedenle elektrik arzının azalması, fiyatların yükselmesine neden olurken, piyasadaki dalgalı fiyatlardan faydalanmaya çalışanlar da ortaya çıktı.

Bu durumun önüne geçmek isteyen EPDK, elektrik fiyatları için tavan noktası belirledi. Bundan sonra santraller tavan fiyatın üzerinden elektrik satışı yapamayacak. Kış aylarındaki sıkıntının Ocak ayından sonra atlatılmaya başlanması bekleniyor. İran’ın her sene verdiği gazda kesintiye gitmesi nedeniyle uluslararası tahkimin ülkemiz lehine verdiği kararlar bulunuyor.