KOBİ’ler için Devlet Destekli Alacak Sigortası!

KOBİ’ler kapsamında Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına ilişkin tarife ile talimatları barındıran tebliğ açıklandı. Buna göre alacak sigortasından başvuru tarihi sonrasında en az 2 sene önce kurulmuş olan, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini yerine getiren KOBİ’ler faydalanabilecek.

Tarife kapsamında vadeli satışlardan kazanılan 10 milyon Türk Lirasına kadar olan tüm cirolarda net primin 10 katına kadar teminat verilecek. 10 Milyon Türk Lirası ile 25 Milyon Türk Lirası arasındaki cirolarda ise net primin 15 katına kadar teminat verilecek. Sigorta için öncesinde belirlenen prim miktarının tamamının peşin ödenmesi halinde tarife fiyatı üzerinden yüzde 10’luk indirim sağlanacak.

Risk değerlendirmesi ise, sigorta talebinde bulunan işletmelerin vadeli satışlardan kazandığı ciroların minimum yarısını meydana getiren, ciro büyüklüğüne göre ise büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları baza alınacak. Yapılan değerlendirme sonucunda ise skoru 6 olan alıcılara ise kredi limiti verilecek. Skoru 1 ile 5 arasında yer alan alıcılara ise, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan kazandığı cirosundan kazandığı tutarlarda, 100 bin Türk Lirası, 200 bin Türk Lirası ve 300 Bin Türk Lirası tutarlarında kredi limiti verilecek. Alacak sigortası dahilinde kredi limiti verilen alıcılar için uygulanacak olan teminat oranları ise söz konusu alıcıların skorlarına göre belirlenecek. Bu da yüzde 70 ile yüzde 90 arasında olacak. Sigorta sürecinde oluşan zararlar ise, zararın 2 bin 500 Türk Lirası değerinin altında olması halinde sigortalıdan 2 bin 500 Türk Lirasının üzerine çıkması halinde teminat oranları kapsamında Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından ödemesi yapılacak.