KOBİ’lere Kredi Musluğu Açıldı!

Bankalar tarafından KOBİ’lere verilecek olan 250 milyar Türk Lirası tutarındaki kredi için karar çıktı! Fonun destek paketi için 30 bin’e yakın başvuru var!

Hükümet cephesinden küçük işletmeler ve ihracatçı firmalardaki canlılığı korumak ve mevcut kur dalgasından etkilenmelerini en aza indirmek için hayata geçirdiği 250 milyar Türk Lirası tutarındaki devlet garantili kredinin önü açıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanarak hayata geçen karara göre Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanan kefaletlerin bakiye tutarı 250 milyar Türk Lirası’na çıkartıldı. Hazine, Kredi Garanti Fonu’na tam 25 milyar Türk Lirası aktaracak! Kredi Garanti Fonu ise kullandırdığı kredilerden, bir defaya mahsus olmak üzre yüzde 0,03 oranında komisyon tahsil ederk, fonun büyümesine yardımcı olacak.

1 Yıl Anapara Ödemesiz Krediye 10 Yıl Vade!

Yatırım kredileri kapsamında açılan bu kredide, en az altı ay, en fazla ise üç yıl olmak üzre anapara ödemesiz bir dönem belirlenebilecek. Toplam kredi vadesi ise maksimum 10 yıl, yani 120 ay olarak belirlendi.

KOBİ’lerin kullanabileceği bu kredi için, tazmin tarihinde yer alan ana para bakiyesi ve temerrüt faizi hariç tutularak; faiz, kâr payı, kira tutarı gibi ödemelerin toplam yüzde 90’ını geçemeyecek.

Belirlenmiş olan bu oran, KOBİ tanımının dışında kalan yararlanıcılar için de yüzde 85 olarak sınırlandırıldı.

Her bir kredi çeken KOBİ tanımına haiz olan yararlanıcılar için azami olarak 12 milyon Türk Lirası, KOBİ tanımının dışında kalan yararlanıcılar için ise 200 milyon Türk Lirası olmak üzre Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen limitler uygulanacak.