Leasing ya da Ürün Hizmet Kiralama Nedir?

Leasing ya da Ürün Kiralama Nedir?

Leasing Türkçe karşılığı Finansal kiralama denilebilir. Kiralama ürün, hizmet veya araç olabilir. Leasing te amaç bir malın direk satın alınması yerine leasing şirketleri tarafından satın alınıp yatırımcıya kiralanmasıdır. Böylece yatırım malının satın alarak değil kiralayarak kaynaklarınızı doğru, verimli ve kar elde edilebilecek bir şekilde kullanılmasını sağlar. Kiracı ihtiyaç duyduğu kısa vadeli makine veya malları leasing şirketine satın aldırarak şirketlere finansman sağlamış olacaktır. Şirketler bu ekipmanları istedikleri süre zarfı ve istedikleri kira karşılında diledikleri gibi kullanabilirler. Finansal kiralama da bir tür leasing şirketiyle kiracı arasında gerçekleştirilen ve malın mülkiyetini belli bir süre boyunca kiracıya devrettiği sözleşmedir.

 Ülkemizde Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa göre Leasing 2 şekilde uygulanabilmektedir.

Finansal Kiralama =Finansal Kiralama, bir yatırım malının, mülkiyeti leasing şirketinde iken kiracıyla yapılan sözleşmeler ile belli bir süre ve bedele kiralanmasıdır. Finansal kiralamada sözleşme bitince yatırım malı sembolik bir bedel üzerinden kiracıya devredilebilir.

Faaliyet Kiralaması =Faaliyet kiralaması, bir yatırım malının, mülkiyeti leasing şirketinde iken kiracıyla yapılan sözleşmeler ile belli bir süre ve bedele kiralanmasıdır. Operasyon kiralamasın da sözleşme bitince yatırım malı bir bedel üzerinden kiracıya devredilemez.

Leasing Türleri=

1-Satışa Yardımcı Leasing

2-Brüt-Net Kiralama

3-Satış ve Geri Kiralama (Sale and Lease Back)

4-Tam Ödemeli – Tam Ödemesiz Kiralama (Full Payout-Non Payout Lease)

5-Yurtiçi Kiralama (Domestic Leasing)

6-Yurtdışı Kiralama (Crossborder Leasing)

7-Gerçek Kiralama (True Leasing)

8-Takas Şeklinde Kiralama (Swap Lease)

9-Alt Kiralama (Sub Lease)

10Özel Kiralama (Special Lease)

11-İkinci El Kiralama (Second Hand Lease)

12-Dolaylı – Dolaysız Leasing