Maliye Bakanı Naci Ağbal: “4. Çeyrekte Bunu Telafi Ederiz”

Ülkemiz ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 1,8 oranında daralma göstermesi ile ilgili olarak konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu daralmanın geçici olduğunu ve 2016 yılının son çeyreğinde 3. çeyreğin telafisinin yapılacağına inandığını söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal; Türkiye ekonomisinin 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8 daralma gerçekleştirmesinde;  bu dönemde meydana gelen 15 Temmuz darbe girişimi, terör saldırıları, turizmdeki daralma ve zayıf dış talebin etkili olduğunu ifade etti.

Son Çeyrekte Büyüme Verileri Şimdiden Mevcut!

2016 yılının üçüncü çeyreğinde kamu harcamalarının yüzde 23,8 artış göstererek ekonomiye katkı vermeye devam ettiğini ifade eden Maliye Bakanı Naci Ağbal; üçüncü çeyrekte özel tüketim harcamalarının yüzde 3,2 oranında ve yatırımların da yüzde 0,6 daraldığını vurguladı.

Bahse konu daralmanın geçici olması için her türlü çabayı gösterdiklerini ve bütün tedbirleri hükümet olarak aldıklarını belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal; ekonomik aktivitede canlanmayı destekleyen, finansal istikrarı koruyan ve güçlendiren gerekli tedbirlerin uygulamaya konulduğunu ve konulmaya da devam edileceğini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Başbakan Binali Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kararlarının yılın dördüncü çeyreğinden başlamak üzere reel sektörde iyileşmeye katkı vereceğini belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal; krediye erişimi ve ihracatın finansmanını artıran, yatırımlara daha çok teşvik sunan düzenlemelerin hızla devreye sokulduğunun altını çizdi.

Hazırladıkları paketler neticesinde; 2016 yılı son çeyreğinde öncü göstergelerin ekonomiye ilişkin olumlu sinyaller verdiğini ifade eden Maliye Bakanı Naci Ağbal; hükümetin uyguladığı tedbirlerin işgücü piyasasını destekleyen, KOBİ’lere finansman sağlayan ve kredilerinin yapılandırılmasına imkan veren tedbirler olduğunu deklare etti. Bakan Ağbal; bahse konu önlemlerin bu yılın son çeyreğinden başlamak üzere gelecek yıl da ekonomideki iyileşmeye katkı sağlayacağını söyledi.