Mehmet Şimşek: 2017 Yatırım Yılı Olacak!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek TBMM Genel Kurulu’nda, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın görüşmelerinde hükümet adına söz alarak 2017 yılı bütçesine dair açıklamalarda bulundu. Şimşek konuşmasında 2017 yılının yatırım yılı olacağını ifade etti.

Gelecek yıl için büyümeyi, istihdamı, yatırımları destekleyen, istikrarı gözeten bir bütçe hazırladıklarını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bütçenin hedefinde insan ve hizmet olduğunu söyledi.

Üretime, Tarıma, Sağlığa Yatırım Yapılacak!

2017 yılının yatırım ve hizmet yılı olacağını belirten Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek; “2017 yılı bütçemizde, benzer şekilde, tarıma, üretime, ihracata, bölgesel teşviklere, Ar-Ge faaliyetlerine desteklerimiz artarak devam edecektir. Aynı zamanda, 2017 yılı bütçemiz sağlık ve altyapı yatırımlarını önceleyen, vatandaşlarımızın refahını artırmayı hedefleyen ve sosyal yönü güçlü bir bütçedir. Bütçe açığının milli gelire oranını 2017 yılında yüzde 1,9 seviyesinde olmasını öngörüyoruz. Bu Maastricht Kriterleri’yle uyumludur, bütçe disiplinine verdiğimiz önemi ortaya koymaktadır. Bütçemizin en belirgin özelliği kamu yatırımlarındaki artıştır. Çünkü, biliyoruz ki sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. 2017 yılı bütçemiz bu anlamda bir yatırım bütçesidir. 2017 yılı inşallah bir yatırım yılı olacaktır. Geçen yıla göre yatırımlara ayrılan ödenekleri enflasyonun 3 katından fazla artırıyoruz. Böylece yatırımlarımız reel olarak artıyor, Türkiye ekonomisine can katıyoruz. Biliyoruz ki daha çok yatırım daha çok üretim demek, daha çok üretim de daha çok istihdam demek. İnsan kaynağının en önemli sermayemiz olduğu bilinciyle yine en büyük payı eğitime ayırdık. 2017 yılında bütçemizin yaklaşık 5’te 1’ini eğitime ayırıyoruz, OECD ortalamalarına çıkartmış oluyoruz. Benzer şekilde, sağlığa ayırdığımız bütçeyi artıyoruz, 111 milyara yükseltiyoruz. Böylece bütçemizin 3’te birinden fazlasını eğitim ve sağlığa ayırmış oluyoruz. İnsan merkezli bütçe böyle olur.” diye konuştu.