Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borçları Açıklandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen yılın aralık ayı dönemine ait özel sektörün yurtdışındaki kredi borçları ile ilgili gelişmeleri açıkladı. Geçen yılın Aralık ayı döneminde 14,3 milyar dolarlık düşüş meydana gelmesi ile özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa süreli kredi borçları azaldığı görülmekte.

Açıklanan verilere göre özel sektörün kısa süreli kredi borcu 2015 yılının sonuna göre 6,1 milyar dolar azalma meydana gelerek 14,3 milyar dolar olmuştur. Bu hesaplamalara ticari krediler dahil edilmemiştir. Yine aynı dönem için uzun süreli kredi borcu 8,3 milyar dolar değerinde artış meydana gelerek 202,7 milyar dolar olduğu görülmekte.

Uzun dönemli kredi borçları ele alındığında 2015 yılı aralık dönemine göre bankaların kredi borçlanmalarının 803 milyar dolar değerinde düştüğü, tahvil ihracındaki borçlanmalarının 2,1 milyar dolar değerinde artarak 24,3 değerine çıktığı görülmekte. Yine aynı zamanda, bankacılık dışı kurumların kredi borçlanmaları 1,4 milyar dolar değerinde düştüğü, tahvil stoğunun ise 1,2 milyar dolar değerinde artmasıyla 4,6 milyar dolara çıktı. Bahse konu zamanda finansal olmayan kurumların kredi borçlanmaları 5,6 milyar dolar yükseldi, tahvil stoğu ise 5,7 milyar dolar değerinde meydana geldi.

2015 senesi sonuna göre kısa dönemli kredi borçları ile ilgili bankaların borçlanmalarında 4,5 milyar dolar değerindeki düşüş ile 10,3 milyar dolara indi, finansal olmayan kurumların kredi borçlanmalarının ise 325 milyon dolarlık yükseliş ile 2,2 milyar dolarına çıktı.

Bahse konu zaman ile ilgili dağılımların incelenmesine göre, uzun süreli kredi borç kapsamında aralık ayı sonunda tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıla göre karşılaştırıldığı zaman 4,4 milyar dolar değerinde yükselme meydana geldiği ve bunun sonucunda 148 milyar dolar değerinde gerçekleştiğinde görülmektedir. Kısa süreli borç kapsamında ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıla göre karşılaştırıldığı zaman 4,7 milyar dolar değerinde düştüğü ve bunun sonucunda 14 milyar dolar değerinde gerçekleştiği görülmektedir.