Petrolün Varili 47 Doları Buldu: Peki Artmaya Devam Eder mi?

Petrol ihraç eden ülkelerin, üretim miktarı konusunda bir türlü anlaşmaya varamaması sonucunda petrol fiyatları dünya çapında bir süredir değer kaybetmekteydi. Petrolü bol olan ve ekonomik olarak zorda olan devletler, üretimlerini azaltmaya yanaşmadıklarından, petrol fiyatının düşüşü de durdurulamıyordu.

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği) Eylül ayında toplanarak petrol üretiminin azaltılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak özellikle Suudi Arabistan ile İran arasında süregelen siyasi ve dini temelli gerilim, petrol üreticisi bu iki ülkenin arz düzeylerini azaltmamalarına neden olmaktaydı. Son gelen haberler anlaşmanın sonuçlandırılmaya yakın olduğu yönünde.

52 Dolardan 42 Dolara İnen Petrol, Kayıplarının Yarısını Telafi Etti!

Dünyanın en büyük petrol üreticisi konumunda olan Suudi Arabistan ile; özellikle etnik ve dini mezhepsel bakımdan rakibi konumunda olan İran arasında yaşanan rekabet ve gerilim petrol arz rakamlarını etkilemekteydi. Her iki ülkede birbirlerinin ekonomisini hedef alarak petrol arzını artırma yoluna gitmişlerdi. Bu yöntem nedeni ile dünya üzerinde arz fazlası petrol oluşmuş ve petrol fiyatları varil başına 52 dolardan 42 dolara kadar gerilemişti.

Son gelen haberler; OPEC ülkelerinin özellikle söz konusu iki ülkeyi ikna ettikleri ve anlaşma zemininin sağlandığı yönünde. Bu haberler neticesinde dün itibari ile yüzde 5’in üzerinde değerlenen petrol, varil başına 47 doları aşarak kayıplarının yarısını telafi etmiş oldu.