SPK Tarafından 2 Farklı Düzenleme Yapıldı

Sermaye Piyasası Kurulu, bugünki Resmi Gazete’de yayınlanması ile birlikte „Borçlanma Araçları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ“ ve „Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ“ düzenlemeleri ile birlikte, yeni bir döneme giriyor.

Sermaye Piyasası Kurulu, bugün Resmi Gazete‚de iki farklı tebliğ yayınladı. Yayınlanan tebliğler ile birlikte piyasalarda bozucu eylem olarak adlandırılan eylemlerde ve borçlanma araçları üzerinde değişikliğe gidildi.

SPK, bugün yayınladığı „Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ“ ile birlikte sermaye piyasası araçlarının fiyatlarında, değerlerinde ya da yatırımcıların karar vermesine direk ya da dolaylık olarak etki yaratabilecek nitelikte ve bu kriterleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek olan göstergelere ilişkili olarak yalan, yanlış ya da yanıltıcı bilgi verilmesi, dedikodu çıkartılması, bilgi sızdırılması, „özel durum“ adı altında açıklama yapılması, yanıltıcı yorum yapılması ya da yanıltıcı rapor hazırlanması konusunda katı işlemler uygulayacağını, bu ve benzer işlemlerin hepsini „piyasa bozucu eylem“ olarak nitelendirerek değerlendireceğini bildirdiğini duyurdu.

Bir diğer değişiklik ise Resmi Gazete’de „Borçlanma Araçları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ“ başlığı ile duyuruldu. Bu alanda yapılan düzenleme ile birlikte, yurt içi halka arz edilerek ya da halka arz edilmeden; yurt dışında satılmak üzere ihraç edilmenin önü açılmış oldu. Artık yurt içi piyasalarında halka arz işlemi gerçekleştirmeden yapılacak olan satışlar ile birlikte, nitelikli yatırımcılara satış ve birim nominal değeri asgari 100 bin Türk Lirası olarak belirlenip, tahsisli satış şeklinde iki farklı etapta yürütülecek.