TANAP’a Dünya Bankası’ndan 800 Milyon Dolar Kredi

Dünya Bankası, ülkemiz ile Azerbaycan’ın ortak yürüttüğü doğalgaz boru hattı TANAP için 800 milyon Amerikan Doları tutarında kredinin onaylandığını duyurdu.

TANAP ile Azerbaycan’da çıkan doğalgazın ülkemiz üzerinden Avrupa’ya intikal ettirilmesi planlanıyor. Bu proje kapsamında Dünya Bankası, Türkiye ve Azerbaycan’a doğalgaz altyapı yatırımları için toplamda 800 milyon dolar kredi açtığını duyurdu. Bahse konu kredinin iki ülkeye 400’er milyon dolar olarak pay edildiği belirtildi.

Bölgedeki Ticareti Canlandıracak Proje!

TANAP Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak. 1850 kilometre uzunluğundaki projenin büyük kısmı Türkiye üzerinden geçecek ve Yunanistan’daki TAP hattına bağlanacak. Yunanistan’daki TAP hattı ile doğalgaz İtalya üzerinden Avrupa pazarının tamamına yayılmış olacak.

Dünya Bankası tarafından bölgedeki ticaretin geliştirilmesi için TANAP’a kredibilite sağlandığını belirten uzmanlar. TANAP’ın pek çok açıdan bölgedeki gelişime katkı sağlayacağını belirtiyorlar.

Bu proje sayesinde Azerbaycan’ın doğal gaz ihracat pazarlarını çeşitlendireceğini vurgulayan enerji uzmanları, Türkiye üzerinden Güneydoğu Avrupa’ya gaz sevkiyatının başlaması ile de enerji arz güvenliğinin sağlanacağını ayrıca çeşitlilik sayesinde pazardaki fiyatların dengeleneceğini ön görüyorlar.

TANAP’ın, Azerbaycan’da Şah Deniz 2 doğal gaz sahasının geliştirilmesini desteklediğini belirten Dünya Bankası; Güney Kafkasya Boru Hattının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye uzatılmasının, oradan da Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden Avrupa’nın içlerine kadar gaz verilmesinin bölge ekonomisi adına önemini vurguluyorlar. Bölgedeki ticaretin kalkınmasına destek verecek proje Dünya Bankası ile birlikte pek çok kurumdan da yoğun destek almaya devam ediyor.

Proje Dünya Bankası ile birlikte ayrıca; Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası tarafından destekleniyor. TANAP’ın tamamlanmasıyla birlikte ülkemizin eli enerji alanında biraz daha güçlenmiş olacak.