TÜİK, Katı Yakıt İstatistiklerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bu senenin ekim dönemine ilişkin katı yakıt istatistikleri açıklandı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ekim döneminde katı yakıtlarda en fazla üretim ve teslimat gerçekleştirilen ürün linyit kömüründe gerçekleşti. Katı yakıtların ekim döneminde satılabilir üretim miktarları incelendiği zaman linyitte 7 milyon 641 bin 913 tona tekabül etti. Söz konusu rakam taş kömürü kokunda 375 bin 498 tona, taş kömüründe ise 113 bin 188 tona tekabül etti.

Teslimat miktarları incelendiği zaman ise linyitte 7 milyon 167 bin 318 tona tekabül etti. Söz konusu rakam taş kömüründe 3 milyon 399 bin 397 ton, taş kömürü kokunda ise 422 bin 431 ton olarak kayıtlara geçti.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranları incelendiği zaman ise en düşük taş kömüründe oldu. Taş kömüründe üretilen yakıtın teslimatı karşılama oranı yüzde 3,3 seviyesine tekabül etti. Bunun devamında ise yüzde 88,9 ile taş kömürü koku, yüzde 106,6 seviyesiyle linyit yer aldı. Katı yakıtlar teslimat yerlerine göre incelendiği zaman, taş kömürü teslimatı yüzde 50,9’ termik santrallere gerçekleşti. Kok tesislerine olan kısmı yüzde 17,3’e, demir-çelik harici sanayiye olan kısmı ise yüzde 5,4’e tekabül etti. Linyit teslimatının yüzde 86,8’lik kısmı termik santrallere, yüzde 8,5’lik kısmı demir ve çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının ise demir ve çelik sanayisine olan kısmı yüzde 97,1’e tekabül etti.