Türk Makarna Sektörü 2019 İhracat Hedefini Artırdı

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu tarafından makarna sektörü ve gelecek seneye ilişkin beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu. Bu seneye 1 milyon 200 tonluk hedef ile giriş yaptıklarını söyleyen Külahçıoğlu, ihracatın geçen seneye kıyasla yüzde 14 oranında yükseldiğini, hedeflenen rakama ulaşıldığını, sektörün toplam büyüklüğü incelendiği zaman 1 milyar dolara tekabül ettiğini, söz konusu rakamın 600 milyon dolarlık kısmının ise ihracattan elde edildiğini söyledi.

Türkiye’de döviz kurlarının hareketlenmesine bağlı olarak çok sayıda sorunlarla karşı karşıya kalındığını söyleyen Külahçıoğlu, makarna sektörünün sorunları kendi içinde tuttuğunu, sektörün fiyatlardaki artışları tüketicilere yansıtmadığını, enflasyonun altında artışlar meydana geldiğini, bu rakamlarla tüketicilere makarna satışlarının yapıldığını söyledi. Türk makarnasının toplamda 154 ülkeye gönderildiğini söyleyen Külahçıoğlu, ihracatta Afrika kıtasının yüzde 68’lik pay ile ilk sırada bulunduğunu, Kanada, Çin, Uzak Doğu ve Güney Afrika ülkelerinin de pazarda önemli bir yere sahip olduğunu, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türk makarna sektörünün dünya pazarında 2. Sırada bulunduğunu, yabancı girdi ya da ara mamul bulunmadığını, yalnızca ihracat kapsamında buğday ithalatının bulunduğunu söyledi. İç tüketimde 10 sene öncesinde 19. Sırada yer aldığımızı söyleyen Külahçıoğlu, bu sıralamanın artık 8’e tekabül ettiğini, kişi başı makarna tüketiminin 8 kilograma kadar yükseldiğini, ilerleyen süreçlerde bu rakamında da 10 kilograma çıkmasını beklediklerini söyledi.

2019’da ihracatta yüzde 15’lik artış hedeflerinin bulunduğunu söyleyen Külahçıoğlu, iç piyasada yüzde 10 oranında yükselişle tüketimi büyütmek istediklerini, buna ek olarak buğday ekim alanlarının yükselmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ya da çiftçi kooperatiflerle istişarelerinin bulunduğunu söyledi.