“Varlık Barışı” Resmi Gazete’de Yayımlandı: Para Getirene Vergi ve Ceza Yok!

Hükümet içinden geçilen sıkıntılı ekonomik süreci atlatmak adına çeşitli yöntemlere başvuruyor. “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte Aralık ayı boyunca yurtdışından Türkiye’ye getirilen varlıklardan vergi alınmayacak.

31 Aralık Son Tarih!

Yurt dışında bulunan her türlü para birimini (TL, döviz vs…), altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını bu ay içerisinde ülkemize getirenlerden hesap sorulmayacak. Bahse konu kanun kapsamında “varlık barışından” yararlanmak isteyenler için 31 Aralık son gün.

31 Aralık 2016’ya kadar maddi varlıklarını Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları istedikleri gibi kullanabilecekler ve herhangi bir denetime tabi tutulmayacaklar. Söz konusu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarı ile sahip olunduğu ise yasadan yararlanabilmek adına hiçbir önem arz etmiyor.

Vergi ve Ceza Yok!

Türkiye’ye getirilen varlıkların ülkeye sokulmasında herhangi bir vergi ödenmeyecek. Bununla birlikte gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara da yatırabilecek. Banka veya aracı kurumlar üzerinden işlem yapmak istemeyenler fiziki olarak da söz konusu varlıkları Türkiye’ye getirebilecek.

Yasa kapsamına giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesinden kaynaklanan “ithalde alınanlar” da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon veya herhangi bir inceleme bu varlıklara uygulanamayacak ve ceza kesilemeyecek.

Bahse konu varlıkların yurt dışından getirilmesini sayesinde geçmişe dönük incelemede yasaklanacak. Bu varlıklarını Türkiye’ye getiren kimseye hiçbir şekilde geçmişe dönük bir vergi incelemesi yapılmayacak ve başka suretlerle de hiçbir vergi türü yönünden ceza kesilemeyecek. Söz konusu varlıklar her türlü yasal kovuşturma ve soruşturmadan da “beri” olacak. Tabir-i caizse bu yurtdışından getirilen varlıklara “yasal zırh” uygulanacak.