Yenilenebilir Enerjiye Ülke Bütçelerinden Fazla Destek!

Doğal enerji kaynakları hızla tükenirken, insanoğlunun enerjiye olan ihtiyacı da aynı hızla artmaya devam ediyor. Gerek dünya nüfusunun giderek hızlanan bir şekilde artış göstermesi, gerekse endüstriyelleşmenin geldiği nokta ve gittiği yön, enerjiye olan ihtiyacı zirveye taşımış durumda. Ayrıca bu zirve hemen her gün yeniden aşılıyor ve yeniden konumlandırılıyor.

Doğal enerji kaynaklarının kısıtlılığı ve belirli ülkelerin tekelinde olması, ülkeler arasında savaşlara varan gerilimlere ve sürtüşmelere neden olmakta. Bu durum insanoğlunu ister istemez yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye mecbur bıraktı. Aslında insanoğlu mecbur kalmadan da yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek durumundaydı. Zira, yenilenebilir enerji kaynakları başta çevre dostu olması nedeniyle, eko sisteme en az zararı dokunan enerji kaynakları konumunda bulunmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına 11,5 Milyara Yakın Destek!

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) tarafından yapılan açıklamaya göre 2016 yılında yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak üretilen 59 milyar kilovatsaat elektriğe, 11 milyar 479 milyon 187 bin 175 liralık teşvik ödemesi yapıldı.

2016 yılında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması uyarınca 556 santralin toplam kurulu gücü 14 bin 684 megavat olarak gerçekleşti. 2017 yılındaysa toplamda 17 bin 400 megavat kurulu güce sahip 647 tesisten elektrik alımı yapılarak teşvik ödemesi gerçekleştirilecek. Bahse konu santrallerden 2017 yılında 69 milyar 23 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması uyarınca üretim yapan santrallere, kilovatsaat başına rüzgar ve hidroelektrik santralleri için 7,3 dolar, jeotermal için 10,5 dolar, biyokütle ve güneş enerjisi santralleri için de 13,3 dolar teşvik verildiği belirtiliyor. Bahse konu teşviklerin daha üst seviyelere çıkması da mümkün olabiliyor. Bu durum da ancak yerli ekipman kullanımı ile mümkün olabilmektedir.