Zenginleşme İçin AB’den Başka Yol Yok!

Ülkemiz ihracatının yüzde 40’ını Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirirken, yarıya yakınını da Avrupa kıtasında bulunan ülkelere yapıyor. Gerek temsil ettiği değerler, gerekse jeopolitik yakınlığı nedeniyle katılmak istediğimiz Avrupa Birliği tarafından yıllardır oyalanmış olmamız canımızı sıksa da, milli gelirimizin artması ve kalkınabilmemiz için Avrupa Birliği hedefinden daha iyi bir yol görünmüyor.

Avrupa Birliği’ne katılmak için 1950’li yıllarda başvurusunu yapan ve uzun yıllardır da katılma müzakerelerini sürdüren ülkemiz, son dönemde Avrupa Birliği ile bir gerginlik içerisinde. Bununla birlikte Avrupa Birliği ülkeleri ile olan coğrafi yakınlığımız ve ticari bağlarımız nedeniyle ilişkilerimizin tamamen kopması da hem mümkün değil hem de ülkemiz yararına olacak bir husus değil.

Yabancı Sermayenin 4’de 3’ü AB’den!

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 20 yıldır Gümrük Birliği içerisinde bulunan Türkiye’nin mallarını Avrupa Birliği’ne satabildiğine ama bununla birlikte insanımızın Avrupa Birliği ülkelerine gidemediğine dikkat çekerek bu durum hakkaniyetli olmadığına vurgu yaptı.

Zenginleşme için Avrupa Birliği hedefinden daha gerçekçi bir yol bulunmadığına dikkat çeken Zeytinoğlu, ülkemize gelen yabancı sermayenin dörtte üçünün Avrupa Birliği ülkelerinden geldiğine dikkat çekti. Gerek ihracat rakamlarında gerekse sermaye rakamlarında Avrupa Birliği’nin ülkemiz için ne anlam ifade ettiğinin açıkça görülebileceğini belirten Zeytinoğlu, bununla birlikte Avrupa Birliği’nin de ülkemize adilane davranması gerektiğinin altını çizdi.

Döviz kurunun artışının önlenmesi dahil hemen her konuda yabancı sermaye girişinin kritik önemde olduğunu belirten Başkan Zeytinoğlu, Türkiye’nin AB üyeliği müzakerelerinde önüne konulan 72 başlığın 65’ini tamamladığına dikkat çekerek gidilecek yolun azlığına vurgu yaptı. Hedef anlamında Türkiye’nin yönünü batıya dönmesinin hem insani değerler açısından hem de ekonomik gelişmişlik anlamında önemli olduğunu belirten Zeytinoğlu bundan taviz verilmediği sürece milli gelirimizin orta vadede 2 katına çıkacağına inandığını açıkladı.