Anlaşmazlıklar Son Bulacak! 1 Ocak’ta O Kurum Faaliyete Geçiyor!

İş dünyasında yaşanan tüm anlaşmazlıkları çözüme kavuşturma hedefiyle hem tarafsız, hem de ekonomik yönden çözüm odaklı çalışma gerçekleştirecek olan arabuluculuk, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle hizmete başlıyor.

İş dünyasında yaşanan sorunların objektif olarak, ekonomik bir şekilde, hızlıca çözüme kavuşruması hedeflenen ve İstanbul Sanayi Odası tarafından kurulan İSO Arabuluculuk Merkezi yeni yıl ile birlikte hizmetlerine başlayacak.

Konu hakkında İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada, İSO’ya kayıtlı olan üyelerin arasında gerçekleşen ya da odaya kayıtlı üyeler ile üçüncü kişiler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü amacıyla İSO Arabuluculuk Merkezi’nin 1 Ocak 2018 tarihinde faaliyetlerine başlayacağı ifade edildi.

Günümüz şartlarında dava süreçlerinin 1 ila 1 buçuk yıl gibi bir süre yayıldığının ifade edildiği yazılı açıklamada, bu sorunların daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde, aynı gün içerisinde çözüme kavuşturulmasını hedef noktasına koyan bir Merkez sayesinde, tarafların eşit ve adaletli haklara sahip olarak, bağımsız ve objektif hukukçular tarafından çözüme kavuşturulacağı ifade edildi.

1 Ocak 2018 tarihinde faaliyetlerine başlayacak olan İSO Arabuluculuk Merkezi’nde işveren ile işçiler arasında yaşanacak problemler, aile uyuşmazlıkları, tüketici ile yaşanabilen problemler, marka patent anlaşmazlıkları, kira sorunları gibi uzlaşma sağlanamaması mümkün olan konuların arabuluculuk sistemi ile çözüme kavuşturulacağı ifade edildi.

Ortaya çıkartılan bu sistem sayesinde oda üyeleri; problemlerin çözüme kavuşturulması aşamasında yapılacak mahkeme harcı, ekspertiz ücreti gibi masraflardan muaf olarak, sadece arabuluculuk hizmeti ile hem daha ekonomik, hem de daha hızlı bir şekilde sorunları çözüme kavuşturacak.