Repo Faiz Oranları Nasıl Belirlenir?

Repo kısa vadeli ve sabit getirili yatırım araçlarından birisidir. Bankalar ile müşteriler arasında devlet tahvilleri ve menkul kıymetler üzerinden yapılmaktadır. Bankalar ve aracı kurumlar yatırım yapan kişiler arasında yer alır.

Merkez Bankası ve serbest para piyasası de repo faiz oranlarının belirlenmesinde aktif rol oynar. Merkez Bankası faiz oranları üzerinde borç verme durumuna göre bir değişme yapabilir. Bu faiz oranları da repo faizlerini etkilemektedir. Enflasyon oranları repo faiz oranlarında etkilidir.

Enflasyon olduğu zaman faiz oranları da yüksek olduğu için reponun getirisi daha fazla olmaktadır. Piyasadaki likidite miktarı da repo faiz oranlarını etkilemektedir.

Repo borçlanan kurum dışında kendi nakit akışını da etkilemektedir. Piyasa üzerindeki para hareketlerinin enflasyondaki payı da repo faiz oranlarında bir miktar etkileyicidir. Repo yatırım aracını tercih edecek olan kişilerin bankalar ile makbuz karşılığında işlem yapması gerekir.

Bankadan alınacak olan bu para sadece makbuzla birlikte alınmaktadır. Repo faiz oranlarının gelişiminde bu süreç önemlidir. Bankalar iade şartıyla repo anlaşması yapar.

Repo Faiz Oranı Nasıl Hesaplanır?

Devlet tahvilleri, banka bonoları, hazine bonolarına ek olarak Kamu Ortaklığı İdaresi ve Toplu Konut İdaresi tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerinin içderisinde yer aldığı reponun vadesi sona erdiği zaman ödeme iki farklı yöntemle gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki, menkul kıymetin fiyatı ile repo vadesine faiz eklenmesi ile olmaktadır. İkinci yöntem ise menkul kıymete değer tahmini yapılır. Bunun devamında ise repo vadesi üzerinden hesaplama gerçekleşir.