Kredi Yapılandırma Kolaylaştı: Kredi Faizleri de Düşecek!

Bankacılık sektörünü yöneten Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredilerde rahatlama sağlayacak büyük bir adım attı. BDDK tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği ile vatandaşlar kredilerini daha kolay yapılandırabilecek. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile zorunlu karşılık oranları da azaltıldı. Bu sayede faizler düşecek, kredi maliyetleri ucuzlayacak.

Piyasanın hareketlenmesi ve finansmana erişimin kolaylaşması için çalışmalar yapan devlet, çeşitli adımlar atmaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilen yönetmelik değişikliği sayesinde artık bankalar piyasaya daha kolay ve daha ucuz kredi verebilecek. Ayrıca kredisini yapılandırmak isteyen vatandaşa da kolaylık geldi.

Esnafa Müjde: Kredi Meblağları Artacak Faizler Düşecek!

Bahse konu yönetmelik değişikliği bilhassa ticari kredileri yakından ilgilendiriyor. Zira ticari krediler için ayrılan genel karşılıklar yüzde 0,5 düzeyinden yüzde 0,1 düzeyine indirildi. Yönetmelik değişikliği bütün nakdi ve gayrinakdi ticari kredileri kapsıyor. Lakin bu durum yönetmeliğe geçici madde olarak konuldu ve 2017 yılı sonunda yürürlükten kalkacak.

Küçük esnafın finansman olanaklarına daha rahat ulaşabilmesi için “hesap durumu belgesi” alınması zorunluluğu olmayan kredilerin sınırı 250 bin Türk Lirası’ndan 1 milyon Türk Lirası’na yükseltildi. KOBİ’lere kullandırılabilecek azami kredi büyüklüğü ise 2 milyon 750 bin Türk Lirası’ndan, 3 milyon 725 bin Türk Lirası’na yükseltildi. KOBİ’ler için ciro sınırı ise yine aynı yönetmelik değişikliği ile 40 milyon Türk Lirası’ndan 125 milyon Türk Lirası’na yükseltildi. Yani artık daha büyük işletmelerde KOBİ statüsüne alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak bugün yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca ayrıca; bankalarca “donuk alacak” olarak tabir edilen krediler ile birinci ve ikinci yeniden yapılandırmada ödemesi gecikmiş kredilere de yeniden yapılandırma olanağı getirildi. Bahse konu alacaklar 2 kereye kadar yeniden yapılandırılabilecek.