Müjde: Yatırım Yapacaklara Proje Bazlı Devlet Yardımı Yürürlüğe Girdi!

Küresel ölçekte ekonomik olarak içinden geçilen sıkıntılı süreç ülkemizi de derinden etkiliyor. Söz konusu sürecin en az hasarla atlatılması için Bakanlar Kurulu tarafından çeşitli kararlar alınıyor. Bunlardan biri de; „Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin“ karar. Bahse konu karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

„Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin“ kararla, ithalat kalemlerini azaltacak ve kalkınmaya destek sağlayacak projeler desteklenecek. Gelişmişliği daha düşük seviyede olan bölgelere yapılacak yatırımların desteklenme meblağları daha yüksek olacak. Söz konusu karar kapsamında; uzun vadeli gereksinim duyulacak kritik malların üretilmesi için geliştirilen projelerin desteklenmesi öncelikli olacak.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, desteklenmesine karar verilen yatırımlara; “Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, vergi indirimi veya istisnası, sigorta primi işveren hissesi, gelir vergisi stopajı” muafiyetleri getirilebilecek.  Ayrıca desteklenen projelere sunulan kredilerin faizleri alınmayabilecek ve hibe destekler projelere verilebilecek. Devlet tarafından desteklenme kararı alınan projelere; enerji ve altyapı destekleri sunulacak. Bahse konu projeler için devlet tarafından sermaye katkısı verilecek. Ayrıca uzun vadeli projelerde “kritik mal ve ürün” üretimlerinde kamu alım garantisi verilecek. Proje yapımında yer sıkıntısı çekenler için devlet hazinesinden “yatırım yeri tahsisi” sağlanacak. Tüm bu olanaklar sayesinde projelerin hayata geçirilmesi kolaylaşacak. Proje desteklenme kararı alınması durumunda bürokratik engeller kaldırılacak ve idari işlemeler kolaylaştırılacak.

Destek Nasıl Alınır?

Devlet tarafından bir çok ayrıcalık ve kolaylık sağlanacak projelerde söz konusu destekleri alabilmek için Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanacak yatırım alanlarını takip etmek gerekiyor. Söz konusu yatırım alanları için proje sunan ve projesi kabul edilen firmalar desteklerden yararlanabilecek. Destek almak isteyen projelerin değerlendirmeye alınabilmesi için minimum yatırım tutarının 100 milyon Amerikan Doları olması gerekmektedir.