2016 Yılı Dış Ticaret Özeti: Cari Açık Azaldı!

2016 yılının sona ermesiyle birlikte, 2016 yılının özeti konumundaki ekonomik veriler de birbiri ardına gelmeye başladı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bugün açıklanan ve resmi olmayan verilere göre 2016 yılında hem ihracatımız hem de ithalatımız azalma gösterdi. Bununla birlikte ihracatımızda meydana gelen azalış kısmi olurken; ithalatımızda meydana gelen azalma daha derin gerçekleşti. Bu sayede cari açığımızda 2015 yılına göre gerileme yaşandı.

2016 yılında meydana gelen olumsuz olaylar nedeniyle ülkemizde ekonomik sarsıntılar meydana geldi. Bu ekonomik sarsıntılar neticesinde ithalat ve ihracatta azalmalar meydana geldi. 2016 yılının ikinci yarısından itibaren aşırı değerlenmeye başlayan Amerikan Doları’nın da baskısıyla ithalattaki gerileme daha derin yaşandı ve bu sayede cari açık geriledi.

İhracat Yüzde 1, İthalat Yüzde 4 Düştü!

2015 yılında Türkiye’nin gerçekleştirdiği toplam ihracat miktarı 143 milyar 814 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Bu rakam 2016 yılında yüzde 0,84 seviyesinde azalarak 142 milyar 610 milyon dolar düzeyine geriledi. Yine 2015 yılında ülke olarak gerçekleştirdiğimiz ithalat rakamı ise toplamda 207 milyar 226 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. 2016 yılında gerçekleştirilen ithalat rakamı ise yüzde 4,17 düzeyinde gerileme kaydetti. Bu gerileme neticesinde ülkemiz tarafından 2016 yılında 198 milyar 577 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

2015 yılında gerçekleşen cari açık 63 milyar 412 milyon dolar seviyesindeydi. Bu yıl meydana gelen yüzde 11,74’lük azalma sonucunda cari açık 55 milyar 967 milyon dolar düzeyine kadar geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılında yüzde 69,4 seviyesinde iken, 2016 yılında yüzde 71,8 noktasına kadar çıktı. Bahse konu dönemde dış ticaret hacmi ise 351 milyar 41 milyon dolar seviyesinden 341 milyar 187 milyon dolar düzeyine kadar geriledi.