Çeyiz Hesaplarında 51 Milyon TL Birikti!

Merkez Bankası’nın bu yılın mayıs dönemi Finansal İstikrar Raporu verilerine göre ülkemizde tasarrufların artırılması kapsamında 2016 senesinden beri yürürlükte olan Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi, kamu destekli olan çeyiz ve konut hesapları ile birlikte altına dayalı menkul kıymet ihraçlarında önemli ölçütte tasarruf sağlandı. Bu doğrultu da bu yılın şubat döneminde itibaren çeyiz ve konut hesabı olan müşteri sayısı sırası ile 25 bin ile 13 bin kişiden fazla oldu. Her bir çeyiz ya da konut hesabı olan bireylerin bu hesaplardan yalnızca birine sahip olduğu düşünülürse toplamda 38,3 bin gerçek kişinin konut ve çeyiz tasarruf hesabının bulunduğu gözlemlendi.

Toplam Birikim 133 Milyon TL

Söz konusu hesaplarda biriken tutar ise şubat dönemi itibariyle 133 milyon TL seviyesine çıktı. Uygulama dahilinde konut hesaplarında toplamda 82 milyon TL, çeyiz hesaplarında ise 51 milyon TL birikim oldu. Çeyiz hesaplarında müşteri başına yaklaşık olarak 2 bin TL birikim yapıldı. Konut hesaplarında ise bu 6 bin TL olarak gözlemlendi.

2016 sonunda BES Katkı payı toplamı otomatik katılım desteğiyle birlikte 45 milyar TL olarak açıklanmıştı. Bu rakam bu yılın mart döneminde yüzde 26 oranında artış gösterdi ve 56,6 milyar TL seviyesine ulaştı. Söz konusu dönemde fon tutarında da 19 milyar TL’lik artış gözlemlendi. Bu artışla da fon tutarı 73 milyar TL’ye ulaştı. Aynı zamanda BES’te otomatik katılım zorunluluğu nedeniyle katılım sayısında 2017’den sonra önemli ölçütte yükselme oldu. Her ne kadar sistemden çıkışlar olup, bu artış grafiğini aşağıya çekse de bir sonra kendini dengeledi.