Devlet 1 Yılda 100 Bin 6 Yılda 300 Bin Personel Alacak!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’ye karşı başlatılan yoğun operasyonlar sonucunda bir çok kamu kurum ve kuruluşundan 100 bini aşkın kişi açığa alınmıştı. Özellikle stratejik kurumlarda açığa alınan bilişim ve teknoloji alanında görev yapan personelin yerine kamuya geniş çaplı alım yapılması planlanıyor.

15 Temmuz kanlı darbe girişimin ardından özellikle stratejik kurumlar olarak ön plana çıkan; Genelkurmay Başkanlığı’ndan Emniyet’e, TÜBİTAK’tan Türkiye İletişim Başkanlığı’na (TİB) kadar pek çok kurumdan açığa alınan 20 bini aşkın kişinin yerine devlet gelecek yıl 100 bine yakın personel almayı amaçlıyor.

Bahse konu yoğun personel alımının sebebi olarak; bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi – işlem dairelerinin yenilenecek olması gösteriliyor. Ayrıca 15 temmuz kanlı darbe girişiminin ardından meydana gelen görevden almalardan doğan boşluklar da giderileceğinden, toplamda 100 bine yakın personel kısa vadede işe alınacak.

Kritik Kurumlar Öncelikli!

Personel alımı yapılacak kurumlarda öncelik sırasına göre kritik öneme haiz kurumlar; Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Sosyal Güvenlik kurumu olarak belirlendi. Bahse konu kurumlarda bilişim uzmanları kamu güveni için görev alacak ve dolgun ücretle işe başlayacak.

Devletin kritik kurumlarda işe alacağı “bilişim uzmanlarına”  7 bin Türk Lirası’nı aşkın ücret vereceği belirtiliyor. Bilişim personelinin yetiştirilmesi için Türkiye İş Kurumu da destek verecek. Devletin sadece 2017 yılında değil, önümüzdeki yıllarda da bilişim sektöründe hizmet veren personel almaya ve yetiştirmeye devam edeceği vurgulanıyor. Önümüzdeki 6 yıllık süreçte 300 bin bilişim personelinin devlette istihdam edilmesi planlanıyor. Bu sayede kamu bilgi güvenliği daha da sağlamlaştırılacak ve dış saldırılara maruz kalındığında hızla müdahale edilme şansı da artırılacak.