Her 3 Kişiden Biri Sigortasız Çalışıyor!

Türkiye’de kayıt dışı istihdam 15 yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 20 azalmış olsa bile hala yüzde 33 seviyelerinde. Kayıt dışı istihdamın yalnızca 1 baz puan azaltılması ülkemize 2 milyar Türk Lirası kaynak anlamına geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Türkiye’deki kayıt dışı istihdam hakkında bilgi verdi. Ahmet Erdem 2002 yılında çalışan nüfusun yarısından fazlasının yani yüzde 52’sinin kayıt dışı istihdam olduğunu belirterek, günümüzde ise bu oranın yüzde 30’lara çekilebildiğini dile getirmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem istihdamda 2023 yılına kadar olan hedeflerini söyledi.

Sigortalı Çalışan 20 Milyonu Geçti!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, 2023 yılına kadar çalışma çağındaki nüfusun yüzde 55’ini istihdama katmayı, kadın istihdamındaki hedefin ise yüzde 41 seviyelerine yükseltmek olduğunu söyledi. Ahmet Erdem işsizlik oranının ise 2023’e kadar yüzde 5 seviyelerine indirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi. Ahmet Erdem 2002 yılında sigortalı çalışan sayısının 12 milyon civarında olduğunu söyleyerek, bu rakamın 2016 ekim ayında 20,5 milyon seviyelerine yükseldiğini söylemiştir.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan ise kayıt dışı istihdam ile mücadelenin önemini dile getirdi. Mehmet Ali Özkan istihdama katkı sağlayabilmek için kayıt dışı çalışan sayısının minimize edilmesi konusunda çalıştıklarını dile getirerek herkesi seferberliğe davet etti. Özkan an itibari ile bakıldığında kayıt dış istihdam oranında meydana gelecek olan 1 puanlık bir düşüşün, 2 milyar Türk Lirası civarında kaynak anlamına geldiğini söyledi. Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan herkesin önünde milli seferberlik dahilinde kayıt dışı istihdam ile mücadele için bütün tarafları iş birliğine davet ettiğini söyledi.