İşsizlik Verileri Açıklandı!

Ülkemizin genelinde 15 yaş ve üzeri yaş grubundaki bireyler üzerinden yapılan işsizlik sayısı analizlerinde 2017 yılı Ocak ayı dönemini 2016’nın aynı dönemi ile karşılaştırıldığı zaman 695 bin kişilik bir artış meydana gelirken şuanda 3 milyon 985 bin işsiz bireyin olduğu açıklandı.

İşsizlik oranı baza alındığı zaman ise 1,9 puan artış meydana gelerek yüzde 15,2 olarak belirlendi. Türkiye’deki genç nüfus yani 15 ile 24 yaş grubu arasındaki bireylerin işsizlik oranı 5,3 puanlık artış meydana gelmesi ile birlikte yüzde 24,5 olarak belirlendi. 15 ile 64 yaş grubu arasındaki işsizlik oranına bakıldığı zaman ise 2 puanlık artış ile yüzde 13,3 olarak belirlendi.

Türkiye’deki istihdam edilen vatandaşların sayısı ise 2017 yılı Ocak ayını yine 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığı zaman 397 bin kişilik artış meydana geldiğini ve 26 milyon 672 bin kişiye kadar çıktığını, istihdam oranı bakıldığı zaman ise 0,2 puanlık düşüş ile yüzde 44,8 olarak belirlendiği görülmekte.

Aynı dönemlere ait tarım sektöründe istihdam edilen vatandaşların sayısı 81 bin, tarım dışı sektörlerde istihdam edilen vatandaşların sayısı 317 bin yükseldi. Oransal olarak bakıldığı zaman tarım sektöründe yüzde 18,3 oranında, sanayi sektöründe yüzde 19,8 oranında, inşaat sektöründe yüzde 6,5 oranında ve hizmetler sektöründe ise yüzde 55,4 oranında istihdam kişi olmuştur. 2016 yılının aynı dönemi ile kıyaslama yapıldığı zaman ise tarım sektöründe çalışan bireylerin payında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ancak sanayi sektöründe istihdam edilen vatandaşların payının 0,4 puan arttığını, yine benzer şekilde inşaat sektöründe istihdam edilen vatandaşların payının ise 0,2 puan düştüğünü görmekteyiz.

2017 yılı Ocak ayı dönemindeki iş gücü ile 2016 yılının aynı dönemi kıyaslandığı zaman ise 1 milyon 93 bin kişilik artış meydana geldiğini ve 30 milyon 658 bin kişiye ulaşıldığını, iş gücüne katılma oranına bakıldığı zaman ise 0,8 puan yükselerek yüzde 51,5 olarak gerçekleştiğini, erkekler baza alınarak yapılan iş gücüne katılma oranına bakıldığı zaman 0,7 puan, kadınlarda 1 puan yükseldiği görülmekte.

2017 yılı Ocak ayında sosyal güvencesi olmadan istihdam edilenlerin oranı ise 2016 yılı Ocak ayı dönemi ile kıyaslandığı zaman 0,7 puan  yükseldiği ve yüzde 32,5 olarak gerçekleştiğini görülmekte.