Kamu Borcu Yükseliyor! Dünyanın Dev Ekonomileri Riskte!

2008 yılında yaşanan global düzeydeki ekonomik krizde, küresel kamu borcunun toplamı 40,6 trilyon Dolar seviyesine tekabül ediyordu. Bu rakamın 2018 yıl sonu itibariyla 71,3 trilyon Dolar seviyesine ulaşması IMF’nin tahminleri arasında yer alıyor.

IMF (Uluslararası Para Fonu) tarafından açıklanan faizlere göre, 2018 yıl sonunda, 2008 yılından bu yana geçen süreçteki kamusal borç artışının 30,7 trilyon Dolar seviyesinde olması bekleniyor. 2008 yılındaki toplam küresel kamusal borcun 40,6 trilyon Dolar seviyesinde olduğu dikkate alınırsa, aradan geçen 10 yıllık süreçte, rakamların yaklaşık olarak 2 katına çıkması gündemde oluyor.

2008 yılında ABD’de başlayan ve küresel ekonomiyi hızlı bir şekilde etkisi altına alan ekonomik kriz döneminde, ülkelerin sahip oldukları kamusal borçların toplamı 40,6 trilyon Dolar seviyesindeydi. Aradan geçen 10 yıllık süreçte ülkelerin neredeyse her biri, hem Merkez Bankaları’nı, hem de iç tüketimi ve ülke içi yatırımları destekleyebilmek adına kamu teşvikleri uygulama yoluna gitti. Büyüme problemlerine bu tarz önlemler ve teşvikler ile çözüm arayan ülkeler, kamu borcuna yüklendi.

IMF Başkanı Christine Lagarde tarafından küresel ekonomi hakkında yapılan açıklamaya göre, 2018 yıl sonu itibariyle küresel kamu borcunun 71 trilyon 325,4 milyar Dolar seviyesine ulaşması, dünya milli gelirinin ise 86 trilyon 802,1 milyar Dolar seviyesine varması bekleniyor. Bahsi geçen rakamların gerçekleşmesi halinde, 2018 yıl sonu itibariyle dünya milli gelirinin yüzde 82,2’si, kamu brüt borcuna tekabül edecek.

IMF tarafından 2018 yıl sonuna dair tahminlerden ABD çıkartıldığında kalan rakam ise 66,8 trilyon Dolar olarak ön görülüyor.