Teknolojik Ürünlere Yapılan Destekte Yeni Dönem

Teknolojik ürünleri için, proje tutarını oluşturan harcamalara devlet tarafından sunulan geri ödemesiz destek miktarlarında artışa gidildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı hakkında yaptığı değişiklikler, bugün itibariyle Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

Yapılan bu değişiklik ile birlikte, yatırıma konu olan teknolojik ürün için üretim konusunda yapılan yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar için yapılan geri ödemesiz destek miktarlarında artışa gidilerek, miktarlar yeniden belirlendi. Aynı zamanda bu destekten faydalanabilecek firmalar arasında mikro işletmeler de alınmış oldu.

Yapılan değişiklikler ile birlikte; mikro işletmelere yatırım yapılacak proje tutarının en fazla yüzde 60’ına kadar, küçük işletmelerde yüzde 50’sine kadar, orta büyüklükte olan işletmelerde yüzde 40’ına kadar ve büyük işletmelerde de yüzde 10’una kadar destek sağlanması gündeme gelmiş oldu. Daha önceki dönemde küçük işletmeler için olan oran yüzde 40, orta büyüklükte olan işletmeler için olan oran yüzde 30, büyük işletmeler için olan oran da yine yüzde 10 oranında uygulanıyordu.

Üst sınır ise, mikro işletmeler için 8 milyon Türk Lirası, küçük işletmeler için 7 milyon Türk Lirası, orta büyüklükteki işletmeler için 6 milyon Türk Lirası ve büyük işletmeler için de 3 milyon Türk Lirası olarak belirlenmiş olup, işletmelere kapasitesine tekabül eden miktardan fazla geri ödemesiz destek yapılmayacak.