Banka Kredi Sözleşmesi Nedir?

Zaman zaman finansal açıkların kapatılabilmesi için kredi kanalına başvurulabilir. Bankaların sunduğu esnaf kredisi, konut kredisi, araç kredisi, bireysel kredi ve ticari krediler kişilerin belli bir faiz ödeyerek maddi destek aldıkları ürünlerdendir. Ancak bu ürünlerde uygulanan masraf ve sigorta bedelleri de yine müşteriye taksitlere eklenerek ya da kredi kullandırımından önce ödetilir. Dosya masrafları ve sigorta bedelleri ile ilgili çalışmalar olsa da henüz yasal olmadığına dair bir tasarı söz konusu değildir. Ancak bankanın müşteriden tahsil ettiği her masrafı sözleşme ayrıntısında belirtmesi gerekir. Müşterilerin banka kredi sözleşmesi nedir? şeklindeki sorularına, krediyi kullanmadan bankanın imza aldığı ve içinde tüm bu masrafların yazılı olduğu beyandır denilebilir. Bu sözleşme içerisine yazılı olmayan hiçbir tutar müşteriden tahsil edilemez. Edildiği takdirde müşterinin yasal yollara başvuru yapma hakkı doğmaktadır.

Tahsil Edilen Sigorta Bedeli

Banka kredi sözleşmesinde belki de en çok itiraz edilen bedel sigorta bedelidir. Banka kullandırılan kredi karşılığında kendisi güvence altına almak için müşteriye sigorta poliçesi düzenler ve bu tutarı müşteriden tahsil eder. Bu ürünün ismi kredili hayat poliçesi ya da hayat poliçesi olarak değişiklik gösterebilmektedir. Amaç ise müşterinin vefatı durumunda bankanın kredi tutarını ya da belli bir kısmını sigorta şirketinden tahsil etmektir. Böylelikle herhangi bir vefat durumunda müşterinin borcu sigorta şirketi tarafından bankaya ödenmektedir. Bazı poliçelerde ölüm dışında sürekli sakatlık teminatı da yer almaktadır.

Dosya Masrafları ve İşlem Ücretleri

Özellikle ticari amaç için kullanılan, araç ve konut kredilerinde dosya masrafları adı altında tahsilatlar gerçekleştirilebilir. Bunun ayrıntısı müşteriye tam ve doğru bir şekilde banka tarafından aktarılmalıdır. Sözleşme ayrıntısında yer alan dosya masrafları genellikle ekspertiz ücretleri ve yetkili gözlemci ücretlerini kapsar. Ancak detay yer almayan masrafların müşteriden tahsil edilmesi yasal değildir. Kredi teminat masrafı ise kullandırılan kredi üzerinden alınan vergileri kapsamaktadır. Her banka bu tutarı farklı şekillerde adlandırarak müşteriden tahsil eder. Ancak nedeni açıklanmayan ve müşteriden tahsil edilen masrafların yasal olmadığı belirtilmelidir. Böyle bir durumda müşteriye yine yasa yolu açıktır.