İcra ve İflas Kanunundaki Değişiklikler Komisyona İletildi!

TBMM Adalet Alt Komisyonu tarafından yürütülen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı çalışmalarında sona gelindi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya’nın başkanlığında toplanan TBMM Adalet Alt Komisyonu, çalışmalarını yürüttüğü tasarının adını İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı olarak değiştirdi. Hazırlanan tasarıya, rehinli alacaklıların müzakere usulüne göre, şartları ve karşılığında rehin tahsisi yapılan borçların yapılandırılması aşamasında yeni hükümlerin içerildiği bir madde eklendi.

Tasarıya eklenen yeni maddeye göre; adi konkordatoda borçlu olan, ön projede belirtmek şartıyla alacaklı rehin tesis edilmiş borçlarının yapılandırılması konusunda talep bildirebilecek durumda olacak. Borçlunun talepleri, varsa komiser, kesin mühlet içinde uygun göreceği zamanda, rehinli alacakların, borçlunun anapara indirimi, faiz indirimi, vadelendirme ve diğer ödeme tekliflerini görüşebilmek için tebligat çıkartarak davette bulunabilecek.

Talep sonrasında düzenlenecek olan görüşmelerde, alacak miktarının üçte ikisini aşan miktar için bir anlaşma sağlanması halinde, anlaşmanın yapıldığı konusunda komiser tarafından mahkemeye bilgi verilecek. Yapılan bu anlaşma, farklı bir başlık altından ilerleyecek.

Yapılan anlaşmada, temerrüt öncesi uygulanan faiz oranı gündeme gelecek. Diğer rehinli alacaklılarla gerçekleştirilen anlaşmalar için de en uzun vadeli olan tercih edilecek. Anlaşmanın sağlanamaması halinde de yine komiser tarafından gerekçe rapora işlenerek, mahkemeye bildirilecek. Anlaşma sağlanan ödeme planına sadık olmayanlar için de, rehinli alacaklıların talebine göre, anlaşma sona erdirilerek, adi konkordatoda olan borçlunun, alacaklıya rehin tesis ettiği borçları için hükümlü olacak.

TBMM Adalet Alt Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, Adalet Komisyonu’nda görüşülerek sonuca bağlanacak.