Kamu Çalışanlarına Karne Sistemi!

Kamuda çalışan personellere rejim düzenlemesi ile birlikte yeni bir sistem geliyor. Yeni getirilecek sistem ile birlikte, çalışanların iş yükü dikkate alınarak 6 ay ila 1 yıllık periyotlarda karneleştirilecek! İşte detaylar!

Hükümet yeni bir düzenleme ile birlikte kamu çalışanlarının ek ödeme alabilmesinin önünü açıyor. Yeni getirilecek sistem ile birlikte, her çalışanın iş yükü dikkate alınarak 6 ay yada 1 yıllık periyotlar ile karne verilecek. İş yüküne oran ile başarı gösteren personeller ise ek ödeme ile ödüllendirilecek. Düzenlemedeki tek detay ödüllendirme değil! Aynı zamanda performansı kötü olan personellerin sözleşmesi de feshedilecek.

Sabah gazetesinde yayınlanan habere göre kamudaki kurum ve kuruluşlarda hizmet gereklilikleri, iş yükü gibi ana kriterler göz önüne alınarak her çalışana 6 ay ya da 1 yıllık periyotlarda değerlendirme karneleri verilecek. Bu karneler A,B,C,D olmak üzere 4 farklı aşamda değerlendirilerek hazırlanacak. Kurum amaçlarını gerçeğe dönüştürmeye yönelik çalışma gösteren personeller, görev yüklerine en yakın amirler tarafından kıyaslanarak, karne notu belirlenecek. Bu bağlamda başarı gösteren personellere ek ödeme yapılabileceği gibi, başarısız olup düzen bozan personellerin de sözleşmeleri feshedilebilecek.

Derecelendirme modeli olarak; 360 derece değerlendirme modelinin tercih edileceği uygulamada planlama, izleme aşamaları ana kriterler olacak.  Değerlendirme raporunda ise başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş tarafından sunulacak memnuniyetin yüzdelik ağırlığı yer alacak.