Bireysel Emeklilik Sistemi’ne 4 Milyon Kişi Dahil Edilecek

2017 yılı itibariyle başlatılan otomatik bireysel emeklilik sistemi kapsamında, 1 Nisan tarihinde 2.5 milyon memur, 1.5 milyon özel sektör çalışanı sisteme aktarılacak.

Tasarrufları büyütmek amacı ile gerçekleştirilen ve vatandaşların devlet desteği ile birlikte birikim yapmalarına olanak sağlayacak olan bireysel emeklilik sistemi (BES), 1 Ocak 2017 tarihinde uygulamaya konulmuş, kademeli olarak geçiş gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Devam eden kademe sürecinde ise 1 Nisan 2017 tarihini itibariyle 45 yaş altı kamu çalışanlarının yanı sıra, 250 ila bin arasında çalışan sayısı bulunan özel sektör firmalarında çalışan vatandaşlar da dahil edilecek.

Otomatik bireysel emeklilik sistemi ile birlikte, bireysel emeklilik sisteminin sahip olduğu kapsama alanı genişletilmekle birlikte, bu sistemin halk tarafından daha çok kullanılmasına olanak sağlanmaya çalışılacak. Aynı zamanda düşük tasarruf oranlarının yükseltilmesi için 1 Ocak’ta başlatılan bu sisteme 1 Nisan tarihi itibariyle 2.5 milyon 45 yaşının altında olan kamu çalışanları, 1.5 milyon özel sektör çalışanı dahil edilecek.

Kapsam Genişletiliyor

2017 yılı itibariyle başlatılan kademeli geçiş sürecinin ilk aşamasında bin ve üzerinde çalışanı bulunan özel sektör firmalarında çalışan vatandaşlar dahil edilmiş olup, 2 aylık bir cayma süreci bu vatandaşlara sağlanmıştı. İlk etapta 1 milyon 750 bin vatandaşın aktarıldığı sistemden yaklaşık 800 bin kadarı sisteme devam etmeyi uygun görüp, şimdiye kadar geçen süreçte ortalama 90 milyon Türk Lirası’na yakın bir birikim sağladılar.

Sistemin ikinci aşaması ise, 1 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecek. Bu aşamada çalışan sayısı 250 ila bin arasında olan özel sektör firmalarının çalışanlarının aktarımı ile birlikte aynı zamanda 45 yaşının altındaki memur kesiminin de aktarımı gerçekleştirilecek.