OHAL Yabancı Yatırımcıyı Erteletiyor!

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yaptığı açıklamada Türkiye’de devam eden OHAL koşullarının, Türkiye’ye bir çok paydaşın gelmesini ertelediğini aktardı. 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olan Erol Bilecik, OHAL sürecinin devam etmesi sebebiyle Türkiye’ye yatırım yapmak için gelmeyen yabancı yatırımcıların sayısının oldukça yüksek bir orana sahip olduğunu aktardı. 

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV)’nın düzenlediği ‚Yeni Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomis Paneli’nde konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Türkiye’nin içerisinden geçtiği önemli süreçlerin olduğunu belirtirken, bu süreçlerin yurtdışından Türkiye’ye gelecek yatırımcıları önemli düzeyde etkilediğini belirtti.

Bilecik, yaptığı konuşmada OHAL koşullarının devam ettiği süreç içerisinde yabancı yatırımcıların önemli bir kısmının Türkiye’ye gelmeyeceklerini belirtirken, OHAL süreci sonrasında Türkiye’nin ekonomi alanında yeni bir döneme başlayacağını aktardı. İş dünyası için normalleşme sürecinin 10 aylık kısa bir zaman içerisinde gerçekleşeceğini belirten TÜSİAD Başkanı Bilecik, yurtdışı paylaşların da bir çok sözleşme imzası için OHAL sürecinin sonlanmasını beklediklerini aktardı. Aynı zamanda yabancı yatırımcıların sağlık ve sayehat sigortasını OHAL sürecinde yapamadıkları yönünde şikayetlerin artış gösterdiğini belirtti.

Bilecik, TÜSİAD‚ın Türkiye ekonomisine olan güvenini belirtirken aynı zamanda Türkiye’nin daha çok büyüme potansiyeli olan bir ekonomiye sahip olduğunu ve bu konuda önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirtti.