Sigorta Sektöründe Dev İstihdam! 15 Bin Sigortacı Aranıyor!

2016 yılında Türkiye ekonomisinde daralma olmasına rağmen, yüzde 8’e yakın istihdam sigorta sektöründe gerçekleşti. 2017 yılı içerisinde ise sigorta sektöründe tam 15 bin kişiye yeni istihdam alanı açılacak. iş başvurusu için şirketler iş ilanlarını yayınlamaya başladılar.

Sigorta sektörü, geçtiğimiz yıllarda alışagelmiş olan kadın istihdamına bu sene de devam edecek. 2017 yılı içerisinde en başta Bireysel Emeklilik Sistemleri (BES)olmak üzere, sigortanın her alanında istihdam alanı yaratılmasında, kadınlar yine ön planda tutulacak.

Çalışan, acentalar, aktüeryacılar, eksperler ve brokerler olmak üzere sigorta sektörü doğrudan tam 115 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bu istihdamın içerisinde banka şubelerinde çalışanları, özel hastanelerde çalışan görevli personelleri, otomotiv sigortalarında çalışan tamirhane sorumlularını ve sigortaya yönelik asistan şirketlerinde çalışanlar da eklendiğinde bu rakam 250 bin kişi gibi önemli bir rakama ulaşıyor.

2016 yılının verilerine baktığımızda sigorta sektöründe çalışan 20 bin kişiden 11binden fazlası kadın, 8 bin 500 civarında da erkek olduğu ortaya çıkıyor. 2017 yılı içerisinde yapılacak 15 bin yeni personel alımında da yine kadın sayısı, erkek sayısına oranla fazla olacak. 

Çalışanların öğrenim durumuna bakıldığında ise sigorta sektöründe çalışanların yüzde 60’lık kısmı üniversite mezunlarından oluşuyor. Yüksekokul mezunları ise sektörün yüzde 12,5’ini oluşturuyor. Üçüncü yoğunluk ise lisansüstü mezunu olan çalışanlardan oluşuyor. Sigorta sektöründe çalışanların büyük bir kısmı ilgili üniversitelerin ekonomi, işletme, hukuk, sigortacılık, aktüerya ve mühendislik bölümlerinden mezun.

2017 yılında sigorta sektöründe; pazarlama alanından hasar takip alanına; reasürans alanından bilgi teknolojileri alanına kadar neredeyse her branştan yeni personel alımı yapılacak. Sizde iş ilanlarını görüntülemek için sigortaların kariyer sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.