Türkiye Akıllı Şebekeye Geçiyor! Elektrik Sayaçlarının Yüzde 80’i Değişecek!

Türkiye’nin her yerindeki şebekelerin akıllı şebekeler ile değiştirilmesi için planlanan yol haritası açıklandı.

Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi açıklandı. Açıklanan proje ile birlikte elektrik için kayıp ve kaçak oranlarının yüzde 8 seviyesinin altına düşürülmesi hedeflenirken, Türkiye genelindeki elektrik sayaçlarının en az yüzde 80’lik kısmının akıllı sayaca geçişinin sağlanması da hedef kapsamına alınıyor.

Belirlenen yol haritasıyla birlikte aynı zamanda küçük ölçekli ve yenilenebilir kaynaklı elektirk üretiminin de desteklenmesi, dağıtımın sağlanabileceği bir şebeke alt yapısı geliştirilmesi de amaç kapsamına alınıyor.

Hazırlanan projenin tanıtımı için gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’de ülke genelinde akıllı şebekelere geçiş sürecinde takip edilecek yol haritası ile birlikte, 21 adet elektrik dağıtım şirketinin her biri için mevcut durumunun tespit edilebilmesi adına binden fazla soru üzerinde verilen yanıtlar üzerinden sektördeki temel sorunlar tespit edildi. Akıllı şebeke projesi için hayata geçirilen pilot uygulamaların, yeterli saha tecrübesi ortaya çıkartabilecek büyüklükte olmaması temel sorunlar arasında yer alırken, aynı zamanda sektörde yapılan en iyi uygulamaların ve tecrübelerin paylaşımının yapıldığı, daha etkin platformların eksikliğinin hissedildiği, güç sistemlerinin dijital teknolojiler ile harmanlayarak yeni inovasyonlar oluşturacak insan kaynağı eksikliğinin altı çizildi.

Sorun tespitleri sonrasında 2020 yılına kadar tüm dağıtım şirketlerinin kendi koşulları altında orta ve uzun vadeli olarak akıllı şebekeler konusundaki ihtiyaçlarını belirlemeleri ve bu ihtiyaçların çözüme kavuşturulmasıyla akıllı şebeke alanında ne yapmak istediklerine dair bir rapor hazırlayarak EPDK’ya sunmaları gerekliliğine karar verildi. Hazırlanacak bu raporlar ile birlikte 2021 – 2025 dönemleri arasında uygulanacak bir yol haritası hazırlanacak iken, 2035 yılına dair koyulan hedeflerin gerçekleştirilmesi için hangi çalışmaların yapılacağı da bu süreç sonunda belirlenecek.