Türkiye’nin Büyümesi Faktoring Sektörünü Büyütüyor!

Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili Çağatay Baydar, 2017 yılında faktoring sektörünün elde ettiği ciro artışını açıkladı. Baydar, geçen yıl ciro artışının yüzde 25 düzeyinde gerçekleştiğini, 2018 yılında da yüzde 20’lik bir ciro artışı tahmini olduğunu ifade etti.

Faktoring sektörünün 2017 yılında elde ettiği performansı ve 2018 yılına dair tahminleri paylaşan Baydar, sektörün gerçekleştirdiği işlerin yüzde 80’lik kısmının yurt içi işlemlerden meydana geldiğini, sektörün iş hacminin, Türkiye’nin ticaret hacmi ile doğru orantıda olduğunu ifade etti. Faktoringin ticareti doğrudan finanse ettiğini ifade etti.

Türkiye ekonomisindeki ticaretin artışın, faktoring sektörü için iş hacmini doğru orantılı olarak artırdığını, düşüşlerin de orantılı olarak düşürdüğünü ifade eden Baydar, geçen süreçte istatistik verilerinin geliştiğini, Türkiye’nin milli gelirinin yüzde kaç değiştiğinin faktoring sektörünün büyümesini ortaya çıkarttığını, yaşanan değişimin karesinin faktoring sektörünün büyümesine tekabül ettiğini ifade etti.

Yüzde 8 oranında bir büyümenin yaşandığı yıl içerisinde faktoring sektörünün cirosunun yüzde 70 oranında artış sağladığını, yüzde 5 oranında ekonominin daraldığı yıl ise cironun yüzde 30 kadar düştüğünü ifade eden Baydar, Türkiye ekonomisi ile faktoring sektörünün direk alakalı olduğunu, Türkiye’deki ticaret hacmini ölçmek için faktoring sektörünü incelemenin yeterli olacağını ifade etti.

Açıklamasında Türk faktoring sektörü hakkında da bilgi paylaşımında bulunan Baydar, sektörün milli gelire olan oranının yüzde 6 düzeyinde olduğunu, Avrupa ülkelerinde bu oranın yüzde 10 düzeyine tekabül ettiğini, oranların Avrupa klasmanına erişmesi için de Türkiye’deki iş hacminin yüzde 50 düzeyinde artırılması gerektiğini ifade etti.