Varlık Fonu’na Devredilenler Arasına İzmir Limanı da Katıldı

Geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası, ETİ Maden gibi önemli kuruluşların Varlık Fonu’na devredilmesinin ardından dün İzmir Limanı da Varlık Fonu’na devredilen şirketler arasına girdi.

İzmir Limanı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı düzenleme ile kiralama, devretme ya da satılma yetkisi adı altında Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. 2007 yılından bu yana geçen süre zarfında özelleştirme için çalışmaları devam eden İzmir Limanı, dün yapılan düzenleme ile birlikte Varlık Fonu’na devredildi. 

Varlık Fonu’na devredilen şirket ve firmaların işleyişinde herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı, ilk devir işleminin sonrasında uzun bir süre gündemde kalmış, hem siyasi cephe, hem de kamu cephesi tarafından yorumlanmıştı. Varlık Fonu’na devredilen İzmir Limanı’nın devri sonrasında limanın kiralanması, devredilmesi ve satılması yetkisinin de Varlık Fonu’na devredildiği bildirildi.

İlk olarak 2007 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından 49 yıllığına özelleştirilmesi için çalışmalar başlamış, Hutchison, Global ve EİB LİMAŞ 1 milyar 275 milyon Amerikan Doları bedeli karşılığında ihaleyi kazanmıştı. Devamında açılan dava süreci 29 ay boyunca devam etmiş, danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. 2012 yılında düzenlenen ikinci ihalede bahsi geçen limana yaptırılacak olan alışveriş merkezi sivil toplum örgütleri ve bölgedeki yerel yönetimler tarafından tepki almıştı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından üçüncü defa imar revizyonu yapılmış, sonrasında ise planlama askıya çıkarılmıştı. Konak Belediyesi tarafından itirazda bulunsada, Özelleştirme İdaresi bu itirazı reddetmişti.