Albaraka Türk Katılım Bankası’ndan 2B Araziler İçin Kredi!

Albaraka Türk Katılım Bankası 6292 sayılı kanun kapsamında 2B araziler için 60 ay vade ve yüzde 1.35 faiz oranlı finansman olanağı sunmaktadır.

48 ay vadeli alınacak 50 Bin Türk Lirası finansman için aylık ödenecek kredi tutarı değeri 1.506,64 Türk Lirası, geri ödenecek toplam tutar 72.319 Türk Lirası,

48 ay vadeli alınacak 100 Bin Türk Lirası finansman için aylık ödenecek kredi tutar değeri 3.013,28 Türk Lirası, geri ödenecek toplam tutar 144.637 Türk Lirasıdır.

Tüm vade süreleri için alınacak tüm kredi tutarları için uygulanan faiz oranı yüzde 1.35 olup, 1 ile 36 ay vade arasındaki kredi için alınan finansmanın yüzde 2’si kadar ve 37 ile 60 ay vade arasındaki kredi için alınan finansmanın yüzde 2,5’i kadar Albaraka Türk Katılım Bankası müşterilerinden kredi tahsis ücreti talep etmektedir. Bu ücrete BSMV dahil edilmeden hesaplamalar yapılıp, BSMV ayrı değerlendirilmektedir. Ayrıca banka müşterilerinden 2B kredisi için ekspertiz ve ipotek tesis ücreti tahsil etmemektedir.

Nasıl Başvuru Yapılır?

2B araziler için Albaraka Türk Katılım Bankasından finansman almak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Finansman almak isteyen gerçek kişiler Defterdarlık, Milli Emlak, Mal Müdürlüğü tarafınca verilen Hak Sahipliği Belgesinin, bireysel finansman başvuru formu, satın alınacak 2B arazisinin tapu fotokopisi, kimlik belgesi ve gelir belgelerini, ücretli çalışan olarak finansman almak isteyenler ise maaş bordrosu ya da maaş tutarını gösteren işyeri tarafınca onaylanmış belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Serbest meslek sahibi olarak yararlanmak isteyenler vergi levhası, onaylı bilanço ve gelir tablosu, cari yıl mizanı, tapu fotokopisi, kira kontratlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Albaraka Türk Katılım Bankası gerekli gördüğü durumda kefiller için de aynı belgeleri istemektedir.

Tüzel kişi olarak yararlanmak isteyenler ise gerçek kişilerde olduğu gibi Hak Sahipliği Belgesi, tapu fotokopisi ve bunlara ek olarak ortakların kimlik belgeleri, noter onaylı firma imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi örneği, Ticaret Odası kayıt belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

2B Kredisine başvuru yapabilmek için ayrıca en az 1 takvim yılı faaliyette bulunmuş anonim, limited ya da kolektif şirketinizin olması gerekmektedir. 1 yıl ve altı süreler için başvurular geçersiz sayılmaktadır.

Bankalar tarafından düzenlenen güncel kredi kampanyalarını incelemek için krediler kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.