Konut Kredisi Süreci Nasıl İşler?

Bankalara konut kredisi başvurusu yaptıktan sonra yapılacak çok sayıda işlem bulunmaktadır. Başvuru esnasında kredi kapsamında belgelerini unutmayanlar için bu işlemler başlatılmaktadır. Konut kredisi, diğer kredi türleri gibi hemen temin edilememektedir. Yüksek meblağlara tekabül eden rakamlar söz konusu olduğu için bankalar müşterilerini iyice araştırmaktadırlar.

Konut kredisi başvurusu, şube onayından geçtikten sonra bankanın Genel Müdürlük onayına düşer. Bu onay adımı da geçildikten sonra ekspertiz belirlenir. Ekspertiz, krediye konu olan konutu tüm detaylarıyla birlikte inceler ve bir rapor hazırlar. Raporda evin kredi için uygun olup olmadığına ve söz konusu evin ekspertiz değerine yer verilir. Banka, ekspertiz değerinin ne kadarını karşılayacağını beyan eder. Kabul etmeniz durumunda gerekli sözleşmeler imzalanır ve tapu dairesine gidilerek evin tapu devri gerçekleştirilir. Sonrasında alınan evin banka tarafından 1. Dereceden ipotek altına alınması sağlanır. Daha sonra satıcıya ödenecek para direkt olarak ya da banka hesabına aktarım şeklinde iletilir. Söz konusu işlem sonrasında size bir geri ödeme planı sunulur. Ödemelerinizi size sunulan geri ödeme planı doğrultusunda yaparak kredinizin ilk taksitini ödersiniz.

Söz konusu ev tapuda size ait olacaktır; fakat kredi borcu kapatılana dek evin devri ya da satışı gerçekleşemez. Zira ev, borç sonlanıncaya kadar bankanın ipoteği altında kalacaktır. Borcunuzun tamamını bir defada ödedikten ya da son kredi taksitinizi yatırdıktan sonra ipotek kaldırılır.