QNB Finansbank Konut Kredisi’nden Aylık Yüzde 0,90’dan Başlayan Cazip Oranlar

Hayallerinizdeki eve sahip olmak için gerekli olan finansmanı QNB Finansbank’tan temin edebilirsiniz. Kira öder gibi konut sahibi olmak isteyen müşteriler uzun vade süresi ve uygun faiz avantajı imkanlarından faydalanabilirler. QNB Finasbank „Konut Kredisi“ dahilinde Türk Lirası cinsinden finansman sağlamaktadır. Kullanılan krediyi 180 aya kadar vadelendirme imkanı sunan banka müşteri özelinde ödeme planlarıyla müşterinin sıkışmadan kredi taksitlerini ödemesine imkan vermektedir.

Kredi dahilinde sabit faiz oranı uygulanmakta olup, faiz oranı vade süresine göre farklılık arz etmektedir. Buna ek olarak faiz oranları kullanılan kredi miktarına göre de değişmektedir. Bahse konu kredi ürünü kapsamında 500 bin Türk Lirası’na kadar likidite sağlanımlarında; 24 ay vadeye kadar aylık yüzde 0,90; 25 ile 60 ay arası vadelendirmelerde aylık yüzde 0,93 ve 61- 120 ay arası vadelerde aylık yüzde 0,95 faiz oranı uygulanmaktadır. 500 bin Türk Lirası’nı aşan kredi kullanımlarında ise vade farkı aranmaksızın aylık yüzde 1,07 faiz oranı ile müşteri finansman sağlayabilmektedir.

Konutun Yüzde 80’ine Kadar Kredi

Kredi koşullarına göre banka, satın alınan gayrimenkulün eksper değerinin yüzde 80’ini finanse edebilmektedir. Gerçek kişilerce kullanılabilen bahse konu konut kredisi yalnızca mesken alımı amacı ile kullanılabilmektedir. Kredi ürünü kapsamında QNB Finansbank kredi tahsis ücreti talep etmekte olup, tahsis ücreti kullanılan kredinin azami yüzde 0,5’i kadardır.

Finansman hizmeti dahilinde müşteri DASK (Zorunlu Deprem Sigortası), konut sigortası ve hayat sigortası yaptırmak durumundadır. Konut kredisi uyarınca finansman sağlayan müşteri, kredi taksitlerinin bir kısmını yahut tamamını erken ödemek istediği durumda banka erken kapama ücreti tahsil etmektedir. Erken kapama ücreti, kalan vade 36 aydan daha az ise ödenen anapara miktarının yüzde 1’i; kalan vade 36 aydan fazla ise ödenen anapara tutarının yüzde 2’si erken kapama bedeli olarak talep edilmektedir.