Açlık Sınırında Artış!

Türk-İş tarafından nisan ayının açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı.

Açıklanan verilere göre kıyafet, ulaşım, okul eğitimi, hastalık ve bunun gibi bütün ihtiyaçlar için yapılması gereken aylık zorunlu giderlerin tutarı yani yoksulluk sınırı 4 bin 944 lira 63 kuruş olarak hesaplandı. Sadece yeterli ve düzenli beslenmek için aylık zorunlu olarak yapılması gereken giderlerin tutarı yani açlık sınırı ise bin 5148 lira olarak  belirlendi.

Bekar olarak hayatını devam ettiren bir bireyin yaşam standartlarına bakıldığı zaman aylık olarak zorunlu giderleri bin 899 lira 3 kuruş olarak belirlendi. Ankara ili baza alınarak yapılan hesaplamalarda bir ailenin aylık olarak zorunlu yaptığı harcamaları bir önceki ay ile karşılaştırıldığı zaman yüzde 2,51 oranında yükseldiği görülmekte.

Gıda enflasyonuna bakıldığı zaman ise son 1 sene içerisinde yükselme meydana geldiği, bu yükselmenin oranının ise yüzde 9,45 olduğu görülmekte. Yine gıda enflasyonundaki yıllık olarak ortalama yüzdeye bakıldığında yüzde 3,38 oranında yükselme meydana geldiği görülmekte.

Gıda ürünlerinde detaylı olarak yapılan hesaplamalar sonucunda süt ve süt ürünlerinde genel olarak bir önceki ay ile karşılaştırıldığı zaman değişiklik göstermediği ancak peynir ürünlerinde yükselme meydana geldiği görülmekte.

Kıyma ile kuşbaşı et fiyatlarının hesaplamalarına bakıldığı zaman nisan ayında fiyatlarının yükseldiği, tavuk ürünlerinin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadığı görülmekte. Yine balık ürünlerinde artış meydana geldiği görülmekte. Ancak bu artışın sebebi olarak mevsimsel değişiklikler gösterilmekte. Nisan ayındaki yumurtanın tane hesabının ise 5 kuruş değerinde azalma meydana geldiği görülmekte. Bakliyat ürünlerine bakıldığı zaman ise nohut haricindeki diğer ürünlerin fiyatlarında değişiklik olmadığı görülmekte. Nohutun fiyatı ise nisan ayında arttı. Meyve fiyatları mart ayında ortalama olarak 3,57 olarak hesaplanırken şuanda 4,50 lira olarak hesaplanmakta.