Asgari Ücret Zammı İçin Enflasyon Etkisi Tek Başına Yeterli Değil!

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Önen, bugün yaptığı açıklamada 2018 yılında uygulanacak asgari ücretin tespiti için sadece enflasyonu baz almanın bir belirleyici olmadığını ifade etti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, 2018 yılı itibariyle uygulanacak asgari ücretin tespiti için yapılan çalışmalarda tek başına enflasyonun bir belirleyici rol oynamayacağını, işsizlik oranlarının, verimlilik artışının, hem küresel, hem de bölgesel ekonomik ve siyasi gelişmelerin, mevcut risklerin ve rekabet gücünün belirleyici kriterlerler arasında görülerek dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Önen, gerçekleştirdiği açıklamada asgari ücretin tespiti hakkında önemli konulara değindi. Seçim dönemlerinde bir siyasi polemik haline getirilen, devam eden dönemlerde ise adeta görmezden gelinen asgari ücret için bu uygulamanın doğru olmadığını ifade eden Önen, 2016 yılın sonunda yapılan yüzde 30’luk asgari ücret artışının ortaya çıkarttığı etkinin işletmelerin sahip olduğu dengeler üzerinde ortaya çıkarttığı etkiyi halen daha devam ettirdiğini, asgari ücretin son 2 yıl içerisinde toplamda yüzde 48 arttığını, asgari ücret meselesinin rekabet gücü açısından da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hükümetin bu güne kadar kapsamlı bir istihdam teşviği çalışması gerçekleştirdiğini, mevcut istihdam oranlarının korunması adına bu teşviklerin can suyu olduğunu ifade eden Önen, Türkiye’nin konumu ve sahip olduğu duruma rağmen büyümeyi devam ettirdiğini, işveren ile işçi arasında uzlaşmacı bir sürecin elde edildiğini, 2018 yılında uygulanacak asgari ücretin önümüzdeki süreçte belirleneceğini, bu belirlemede sadece enflasyonun kullanılmaması gerektiğini ifade etti.