Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Küresel Gelir Eşitsizliği Hat Safhada!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek küresel gelir eşitsizliğine dikkat çekti. Global çapta refahın ortak paylaşılmadığını ve bu durumun büyük bir sorun teşkil ettiğini vurgulayan Mehmet Şimşek, 2000 yılından bu yana elde edilen gelirden, toplam dünya nüfusunun en yoksul yarısının ancak yüzde 1 pay alabildiğini belirtti.

Bu süreçte dünya gelirinin yüzde 99’unun, global nüfusun diğer yarısı tarafından paylaşıldığının ve bu dengesizliğin korkunç olduğunun altını çizen Mehmet Şimşek, söz konusu zaman diliminde ülkemizdeki gelir adaletsizliğinin nispeten giderildiğini söyledi.

Global Çapta Düşük Büyüme ve Yüksek Borçluluk Var, Bu Felaket!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, global çapta nüfusun her geçen yıl yaşlanmakta olduğunu vurguladı. Şimşek; genç nüfus oranının hızla azaldığı, yaşlı nüfus oranının ise hızla tırmandığı bir dönemde, düşük büyümenin tersine çevrilebilirliğinin güç olduğunu belirtti.

Küresel ölçekte çok yüksek bir borçluluğun mevzu bahis olduğunun altını çizen Mehmet Şimşek, düşük büyümenin söz konusu olduğu bu ortamda borçların azaltılmasının mümkün olmadığını ve borçlanmaya dur diyerek büyüme hızını artıracak önlemler alınmasının gerekliliğini vurguladı.

2. Dünya Savaşı’ndan Bu Yana En Kötü 2. Yıldayız!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, küresel çapta ekonomik durumun çok kötü olduğunu ancak durumun vahametinin farkına varılamadığını söyledi. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana dünyanın en kötü yılının 2008 küresel krizi olduğunu ancak bu krizin etkilerinin halen atlatılamadığını bildiren Mehmet Şimşek, durumun her geçen yıl kötüye gittiğini vurguladı.

İçinde bulunduğumuz yılın ekonomik göstergelerinin 2. Dünya Savaşı’ndan bu tarafa en kötü “ikinci yıl” konumunda olduğunun altını çizen Şimşek, yapısal reformların global çapta acilen gündeme alınması gerektiğini bildirdi. Mehmet Şimşek, küresel olarak büyüme hızının yüzde 3’lerden yüzde 2’lere doğru gerilemekte olduğunu ve bu durumun orta ve uzun vadede sürdürülebilir olmadığını belirtti.