Devletten Evini Yıkana Kredi!

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği„nin bugün yayınlanan Resmi Gazete‚de yayınlanması ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı yeni bir döneme giriş yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında özen ile hazırlanan „Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği“ Resmi Gazete’de 26 Şubat 2017 tarihinde yayınlandı. Yayınlanan yönetmeliğe göre, anlaşma yapılarak tahliye edilen, yıktırılan ya da kamulaştırılan yapılar için maliklerin ya da malik olmasa dahi, yıkılan, kamulaştırılan ya da tahliye edilen yapılarda kiracı ya da sınırlı hak sahibi olanlar için en az bir yıl kapsamında ikamet ettiği belirlenen kişilere, Bakanlıkça özel hesaptan kredi yolu açılıyor.

Aynı zamanda tahliye edilen, yıktırılan ya da kamulaştırılan alanlarda en az bir yıl süre ile iş yeri bulunan mal sahipleri ve kiracılar da bu özel hesap kredisinden faydalanabilecekler.

Temin edilecek kredi miktarının tutarları, kredinin tahsis öncelikleri, özel hesaba kredi durumu, kredi verilecek yapıların proje büyüklüğü, inşaat maliyetleri ve inşaat alanlarının yer aldığı bölgeler kıstasında değerlendirecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, her yıl kriterleri tekrar tekrar belirleyerek resmi gazete vasıtası ile duyuracak. Bakanlığın belirlediği tutarların altında da kredi temini sağlanabilecek.

Her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek olan kriterlere göre verilecek olan konut kredisi için, belirlenen şartlar dahiline temin edilebilecek kredi tutarı saptanıp, bu tutar üzerinden uygun vade ve faiz koşulları ile kredi temini sağlanacak.